ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Έναρξη Δηλώσεων Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου 2016-2017

Οι φοιτητές  υποχρεούνται να δηλώνουν ΜΟΝΟΝ μέσω web όλα τα μαθήματα του εξαμήνου τα οποία   παρακολουθούν και θέλουν να εξεταστούν(από 05/05 έως και 28/5/2017). Την τελική ευθύνη δήλωσης μαθημάτων την έχει ο ενδιαφερόμενος φοιτητής και μόνο. Μαθήματα που δεν δηλώθηκαν, δεν μπορούν  να εξετασθούν και δεν αναγνωρίζεται οποιαδήποτε προαγωγική βαθμολογία.

Προσοχή: Μετά το περάς της καταληκτικής ημερομηνίας (και μέσα σε διάστημα  3 ημερών ) των δηλώσεων μαθημάτων ο κάθε φοιτητής ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙ  την ορθότητα της δήλωσής του μέσα από τον σύνδεσμο «Ιστορικό Δηλώσεων»  (σημείωση: το ιστορικό δηλώσεων δεν είναι ενεργό όταν το σύστημα δέχεται δηλώσεις). Μετά και από αυτό το διάστημα ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ  ΔΕΚΤΗ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.