ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Αλλαγή Ημερομηνίας Εξέτασης των μαθημάτων

Τα μαθήματα «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ» και «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»θα εξεταστούν αντιστοίχως 1-3μμ και 3-5μμ στις 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ,αίθουσα 416, ΓΡΥΠΑΡΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 1