ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Αναβολή Φροντιστηρίου Μαθήματος Μαθηματικών

Το Φροντιστήριο Μαθηματικών του Κυρίου Κατσίκη, που θα γινόταν σήμερα

28/11/18 και ώρα 4 με 6, θα γίνει αύριο 29/11/18 και ώρα 3 με 5 στην αίθουσα Παπαρρηγοπούλου.

 

Ο Διδάσκων

 

Ευάγγελος Μελάς