ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ανακοίνωση για την έναρξη του μαθήματος «Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ»

Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία του μαθήματος «Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ»  θα ξεκινήσει την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου.
Η διδάσκουσα Φραγκουδάκη Αλεξάνδρα