Ανακοίνωση για την έναρξη του μαθήματος “Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ”

Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία του μαθήματος “Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ”  θα ξεκινήσει την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου.
Η διδάσκουσα Φραγκουδάκη Αλεξάνδρα