ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ανακοίνωση για την έναρξη του μαθήματος «Οικονομική και Διοίκηση των Μεταφορών»

Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία του μαθήματος «Οικονομική και Διοίκηση των Μεταφορών» θα ξεκινήσει την Τρίτη 10 Οκτωβρίου.
Η διδάσκουσα Φραγκουδάκη Αλεξάνδρα