ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ανακοίνωση για το μάθημα «ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  δε θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 6-3-2018 και την Πέμπτη 8-3-2018.

Η Διδάσκουσα

Ευαγ. Πετράκη