ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ανακοίνωση καθηγητή στο μάθημα της Οικονομετρίας

Το μάθημα της Οικονομετρίας, Παρασκευή 9-12, μεταφέρεται στην αίθουσα Παπαρρηγοπούλου την ίδια μέρα και ώρα για το υπόλοιπο του εξαμήνου.

Στο αυριανό μάθημα, 23/03, θα κάνουμε θεωρία. Θα καλύψουμε τις σημειώσεις από τα αρχεία slides4.pdf και slides5.pdf, που βρίσκονται στην η-τάξη, στα Έγγραφα, στον φάκελο Σημειώσεις. Θα ήταν χρήσιμο να έχετε τα αρχεία τυπωμένα μαζί σας, θα γίνει χρήση προτζέκτορα στο μάθημα.

 

Στο μάθημα της Δευτέρας, 26/03, θα κάνουμε ασκήσεις από τα παλιά θέματα:

 

Θέμα 1, Φεβρουάριος 2011, α)-δ)

 

Θέμα 1, Φεβρουάριος 2010, α)-δ)