ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣΦΟΙΤΗΤΙΚΑ

Ανακοίνωση Ορκωμοσίας Πτυχιούχων Φεβρουαρίου 2018 – Προθεσμίες Αιτήσεων

Η ορκωμοσία των πτυχιούχων θα γίνει στις 21 – 5 – 2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ

σε δύο τμήματα [Α – Λ ] και [ Μ – Ω ].

Καλούνται οι πτυχιούχοι οι οποίοι θα καταθέσουν αίτηση για την ορκωμοσία με

την καθομολόγηση την οποία θα παραλάβουν, να προσέλθουν στο κεντρικό

κτίριο του Πανεπιστημίου (Πανεπιστημίου 30- Στάση Μετρό «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ»)

στην ανωτέρω ημερομηνία ως εξής :

Α΄ ΤΜΗΜΑ [ Α- Λ ] ώρα 09.00 π.μ. – Β΄ΤΜΗΜΑ [ Μ- Ω ] ώρα 11.00 π.μ.

 

 

Δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση