ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ανακοίνωση ωρών διδασκαλίας για τα μαθήματα του κ. Πιτέλη

Tα μαθήματα του Καθηγητή κ. Πιτέλη θα διεξάγονται στην Αίθουσα Παπαρρηγοπούλου ως εξής:

14.00-17.00 Θεωρία Επιχειρησιακής Οργάνωσης και

17.00-20.00 Θεωρία και Στρατηγική Πολυεθνικών Επιχειρήσεων.  

Ο Διδάσκων

Χ. Πιτέλης