ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ι, ΙΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εξέταση μαθήματος επιλογής : Διδακτική Οικονομικών Ι

 

Η εξέταση του μαθήματος επιλογής: «Διδακτική Οικονομικών Ι» για τους φοιτητές που ακολουθούν το παλαιό πρόγραμμα είναι κοινή με την εξέταση του μαθήματος «Διδακτική Οικονομικών Ι» που γίνεται στο πλαίσιο απόκτησης του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Οπότε θα γίνει την Παρασκευή 8/6/2018 και ώρα 10-12 στην αίθουσα Καλλιγά

 

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος του μαθήματος «Διδακτική Οικονομικών Ι»

 

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος «¨Διδακτική Οικονομιών Ι ¨ (είτε είναι μάθημα επιλογής σύμφωνα με το παλιό πρόγραμμα είτε είναι μάθημα για την παροχή του ΠΠΔΕ) είναι οι θεματικές ενότητες:

 

Εισαγωγή στην Εννοια της Διδασκαλίας (Το Φαινόμενο της Διδασκαλίας, Διδακτική του Υποκειμένου – Διδακτική του Αντικειμένου)

 

Μάθηση και Διδασκαλία (Συμπεριφορικές θεωρίες μάθησης, Μάθηση κατά τη Μορφολογική Ψυχολογία, Ενορατική μάθηση και Σχεδιασμός διδασκαλίας, Η μάθηση κατά Lewin, Η μάθηση κατά Tolman, Η μάθηση κατά J.Piaget, Η μάθηση κατά J.Bruner, Η μάθηση κατά D.Ausubel, Η μάθηση κατά R.Gagne, Η μάθηση κατά Bandura κλπ ) στη διδασκαλία των οικονομικών

 

Αρχές μάθησης- Αρχές Διδασκαλίας στη διδασκαλία των Οικονμιών

 

Σχεδιασμός Στρατηγικών άμεσης και έμμεσης διδασκαλίας οικονομικών μαθημάτων

 

Διδακτικό εγχειρίδιο: Εισαγωγή στη Διδακτική των Οικονομικών, Χαρά Μ. Μαγουλά, Εκδόσεις GUTENBERG, (Κεφάλαια 1,2,3 και 5)

 

Εξεταστέα ύλη του μαθήματος «Αναλυτικά Προγράμματα Οικονομικών»

 

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος «Αναλυτικά Προγράμματα Οικονομικών Μαθημάτων» συμπεριλαμβάνει τις θεματικές/κεφάλαια:

 

Διδακτικοί Στόχοι – Αναλυτικά προγράμματα Οικονομικών Μαθημάτων (Κατηγορίες Διδακτικών Στόχων, Βασικές Ικανότητες που περιλαμβάνονται σε όλα τα ΑΠΣ και στα ΑΠΣ Οικονομικών).,Είδη ΑΠΣ Οικονομικών, Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και ΩΠΣ Οικονομικών από το 1929 έως και σήμερα.(Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση και οικονομικά μαθήματα 1929,Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση και οικονομικά μαθήματα 1937, Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση και οικονομικά μαθήματα 1940-49, Εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και οικονομικά μαθήματα στα μεταπολεμικά χρόνια, Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση και οικονομικά μαθήματα 1964, Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση και οικονομικά μαθήματα 1967-1974, Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση και οικονομικά Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση και οικονομικά μαθήματα μαθήματα 1976-1977, Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση και οικονομικά μαθήματα 1985,Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση και οικονομικά μαθήματα 1997, Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση και οικονομικά μαθήματα 1997, Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση και οικονομικά μαθήματα 1997, Εκπαιδευτικές Μεταρρυθμίσεις και οικονομικά μαθήματα 2004 έως και σήμερα 

 

Διδακτικό εγχειρίδιο

 

Διδακτικό εγχειρίδιο: Εισαγωγή στη Διδακτική των Οικονομικών, Χαρά Μ. Μαγουλά, Εκδόσεις GUTENBERG, (Κεφάλαια 1,2,3,4,5,6,7 και 8).

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

Οι εργασίες στα μαθήματα «Διδακτική Οικονομικών Ι», «Διδακτική ΟικονομικώνΙΙ»,και «Αναλυτικά Προγράμματα Οικονομικών» θα κατατεθούν κατά την ημέρα των εξετάσεων των μαθημάτων αυτών μαζί με τα γραπτά..