ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ανακοινώνεται ότι το φροντιστηριακό μάθημα θα ξεκινήσει από την Τετάρτη 19/10/2016, ώρα 9-12 στην αιθουσα Αγγελοπούλου, Αριστείδου 11.
Όλες οι ασκήσεις του φροντιστηρίου θα αναρτώνται στα Έγγραφα και συγκεκριμένα στον φάκελο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.