ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Βαθμολογίες μαθημάτων Εξεταστικής Εαρινού Εξαμήνου 2018

Ειδικά Θέματα Τραπεζικής στο my-studies.

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών my-studies

Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα στο my-studies

Δομές δεδομένων και αρχές προγραμματισμου στο e-class

Αγορές Kεφαλαίου 1 στο my studies

Στατιστική 2 στο e-class (προβαθμολογηση)

Εισαγωγή στα Μαθηματικά στο my-studies.

Μετακευνσιανά οικονομικά στο my-studies

Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία στο my-studies

Μαθηματικά 2 (Κωτσιος) στο e-class

Νέες τεχνολογίες και κοινωνία πληροφοριών στο my-studies

Οργάνωση και λειτουργία υπολογιστικών συστημάτων στο my-studies

Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων στο my-studies

Προβαθμολόγηση των ΒΔ στο eclass

Εισαγωγή στην οικονομική ιστορία στο my-studies

ΟΤΕ στο my-studies

Επιχειρηματική πολιτική και στρατηγική στο my-studies

Ιστορία οικονομικών θεωριων my-studies

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών στο my-studies

Μακροοικονομική θεωρία ΙΙ my-studies

Τραπεζική Ι my-studies

Εταιρική χρηματοοικονομική στο my-studies

Μαθηματικά ΙΙ my-studies

Λογιστική ΙΙ my-studies

Λογιστικη Ι my-studies

Λογιστικη ΙΙΙ my-studies

Στατιστική 1 στο my-studies

Στατιστικη 2 στο my-studies

Αξιολογηση επενδυσεων στο my-studies

Ιστορία των επιχειρήσεων στο my-studies

Δημόσια οικονομική στο my-studies

Αγορες 2 στο my studies

Πολιτική οικονομία κοινωνικής πολιτικής στο my studies

Διεθνής Οικονομική my studies

Πολιτικη οικονομια απασχολησης και χρηματος στο my studies

Στοιχεία Αστικού Δικαίου στο my-studies

Προχωρημένη Οικονομική Ανάλυση στο my-studies

Οικονομική του Περιβάλλοντος στο     my-studies

Οικονομετρία στο my-studies

Ανάλυση Χρονολογικών Σειρώνστο my studies