ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ

Βιβλίο Public Finance

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2005

Προς: Πρόεδρο Τ.Ο.Ε., Αν. Καθ. Π.Ε. Πετράκη,

Δ.Σ. Τ.Ο.Ε.

Κοινοποίηση: Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Κύριε Πρόεδρε,

Ένα ακόμη πρόβλημα που ταλαιπώρησε τους φοιτητές του Τμήματος το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος είναι το βιβλίο του μαθήματος της «Public Finance».

Για να προμηθευτούν οι φοιτητές το συγκεκριμένο βιβλίο είναι αναγκασμένοι να πληρώσουν γύρω στα €60.

Η ΔΑΠ Οικονομικού ζητάει να διανέμεται και αυτό το βιβλίο, όπως όλα τα υπόλοιπα του Τμήματος, δωρεάν στους φοιτητές που επιλέγουν να παρακολουθήσουν αυτό το μάθημα.

Μετά τιμής,

ΔΑΠ Οικονομικού