ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

Γενική Συνέλευση Τμήματος

Γενική Συνέλευση Τμήματος: Η ΔΑΠ – Οικονομικού πάντα εκεί!

Η Γενική Συνέλευση Τμήματος είναι το σημαντικότερο όργανο διοίκησης. Μετέχουν τόσο εκπρόσωποι φοιτητών όσο και καθηγητές, και μετά από συζήτηση λαμβάνονται αποφάσεις με βάση την πλειοψηφία ή τη κοινή συναίνεση.

Η ΔΑΠ – Οικονομικού, χάρη τη στήριξη των φοιτητών, λαμβάνει τη πλειοψηφία των εκπροσώπων του Φοιτητικού Συλλόγου, με βάση την απλή αναλογική.

Στη Γ.Σ. Τμήματος της Παρασκευής 2 Νοεμβρίου, η ΔΑΠ – Οικονομικού ήταν εκεί, για να προωθήσει τις απόψεις των Φοιτητών.

 

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος της ΔΑΠ κατήγγειλε:

  • Την αδικαιολόγητη αργοπορία που επιδεικνύουν, συγκεκριμένοι καθηγητές, στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Εξεταστικής Ιουνίου και Σεπτεμβρίου και μάλιστα η συνέλευση αποφάσισε να επιβάλει πειθαρχικές κυρώσεις σε αυτούς.
  • Την έλλειψη μέριμνας, από πλευράς του Τμήματος, για τη διεξαγωγή Πτυχιακής Εξεταστικής. Εφέτος, η Πτυχιακή Εξεταστική (πάγιο αίτημα της ΔΑΠ – Οικονομικού από το 2004) θα πραγματοποιηθεί είτε πριν είτε μετά την εξεταστική Ιανουαρίου και αναμένουμε από το Τμήμα πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί ταυτόχρονα, με το πρόγραμμα της Εξεταστικής Ιανουαρίου.
  • Την μη τήρηση της δέσμευσης του Τμήματος για ανακοίνωση όλων των Προγραμμάτων, Εξεταστικών – Εξαμήνων, με την αρχή του Ακαδημαϊκού Έτους. Η δέσμευση του Τμήματος, ήταν αποτέλεσμα των πιέσεων της ΔΑΠ από το 2006 και ευχόμαστε το Τμήμα να σταθεί στο ύψος των δεσμεύσεών του. 

Στη Γενική Συνέλευση ο εκπρόσωπος της ΔΑΠ πρότεινε:

  • Η δημιουργία Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης, πάγιου αιτήματος της ΔΑΠ – Οικονομικού από το 2009,  απέχει λίγο από την πιλοτική εφαρμογή της. Ως ΔΑΠ – Οικονομικού, έχουμε λάβει τη δέσμευση του Τμήματος ότι το ηλεκτρονικό σύγγραμμα δεν θα υποκαθιστά σε καμία περίπτωση το έντυπο.
  • Η δημιουργία Σχολής Οικονομικών Επιστημών, με διατήρηση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ως έχει, αποτελεί αίτημα της ΔΑΠ από το 2010. Η ιδέα αυτή αποτελεί, μονόδρομο σωτηρίας από τις καταστρεπτικές συνέπειες του νέου Νόμου Πλαίσιο και πλέον μεγάλη μερίδα Καθηγητών συντάσσεται με την κοινή αυτή προσπάθεια της ΔΑΠ και των Φοιτητών.

Η ΔΑΠ – Οικονομικού, δεν περιορίζεται στην στείρα αντιπαράθεση και τη μονομερή προβολή των προβλημάτων. Προτείνει λύσεις, που σκοπό έχουν τη βελτίωση της καθημερινότητάς μας και την έχουν καθιερώσει στην συνείδηση των φοιτητών.

ΔΑΠ – Οικονομικού

Ξέφυγε από τα χρώματα…

…κρίνε από το έργο