Uncategorized

Δίκτυα Επικοινωνιών και Εφαρμογές Τηλεματικής στην Κοινωνία των Πληροφοριών

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

Κωδικός: CSC401

Εξάμηνο Α

Διδάσκων: Γ.Κ. Πεντζαρόπουλος

Περιγραφή

Στό μάθημα αυτό εξετάζονται κεντρικά ζητήματα επικοινωνιών καί εφαρμογών της Τηλεματικής. Μελετώνται οι κύριες τεχνικές μετάδοσης των δεδομένων, τα στοιχεία των δικτύων επικοινωνιών, καθώς καί οι μορφές των τοπολογιών καί πρωτοκόλλων. Από πλευράς γεωγραφικής εκτάσεως, καλύπτονται τα τοπικά, τα μητροπολιτικά, καθώς καί τα δίκτυα μακρινής εμβέλειας.

Επίσης δίνεται προσοχή στίς διαθέσιμες υπηρεσίες της Τηλεματικής, καθώς καί στίς νέες, οι οποίες απαιτούν την ύπαρξη καί λειτουργία ψηφιακών δικτύων μεγάλου φάσματος συχνοτήτων. Γ ιά τον λόγο αυτό γίνεται μιά επισκόπηση των εξελίξεων στίς υποδομές, επί των οποίων αναπτύσσονται προηγμένες υπηρεσίες καί εφαρμογές. Τέλος, διερευνώνται πρωτοβουλίες πολιτικής καί ανάπτυξης από τις ανεπτυγμένες χώρες (ΟΟΣΑ), καθώς καί από τις αναπτυσσόμενες.

Ύλη 2013-2014 Εαρινό

Αφορά φοιτητές/φοιτήτριες προηγουμένων ακαδημαϊκών ετών καθώς καί όσους/όσες υπέβαλαν εργασίες στό προγούμενο εξάμηνο (Α’ 2013-2014) αλλά επιθυμούν να εξεταστούν εντός του Ιουλίου 2014.

NET-1.1. Glossary of Telecommunications Terms (Harvard).

Περιλαμβάνονται:

Όλο το κείμενο.

NET-1.2. Glossary Supplement FOLDOC (Imperial).

Περιλαμβάνονται:

Όλο το κείμενο.

NET-2. Ethernet Tehnologies (Cisco).

Περιλαμβάνονται:

Όλο το κείμενο.

NET-3. Internetworking and the Internet (UCL).

Περιλαμβάνονται:

[1 έως 4], [7], [10], [13], [17 έως 29], [31 έως 35].

NET-4.1. Getting Broadband (FCC).

Περιλαμβάνονται:

Όλο το κείμενο.

NET-4.2. WiMax Technology (WiMax Forum).

Περιλαμβάνονται:

Όλο το κείμενο.

NET-4.3. RFID Technology (RFID Journal)

Περιλαμβάνονται:

Όλο το κείμενο.

NET-5. European Digital Agenda (EU).

* Αυτό το έγγραφο είναι ολόκληρο εκτός της εξεταστέας ύλης.

(Διδάσκεται στό επόμενο μάθημα του Β’ Εξαμήνου)

NET-6. The Internet of Things (OECD).

Περιλαμβάνονται:

Όλο το κείμενο.

Ύλη 2013-2014 Χειμερινό

Το μάθημα θα εξεταστεί με υποχρεωτική απαλλακτική εργασία το συγκεκριμένο έτος.Οδηγίες εργασίας:

Θέμα Εργασίας: Οι ευρυζωνικές τεχνολογίες στήν εξ’ αποστάσεως

εκπαίδευση (e-learning)

Opening up Education  –  frequently asked questions

European Commission – MEMO/13/813  –  25/09/2013

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-813_en.htm

Υπόδειξη. Από την πιό πάνω πηγή (EC) διαβάστε την Εισαγωγή καί μετά τα έγγραφα στό τέλος της σελίδας με την ένδειξη: «For more information». Μετά, προσπαθήστε να βρείτε πιό πρόσφατες πηγές (2010-2013) καί να τις συμπεριλάβετε στή βιβλιογραφία σας.

Οδηγίες γιά την σύνταξη των εργασιών:

● Οι εργασίες γιά το Α’ Εξάμηνο (2013-2014) είναι απαλλακτικές.

Δέν πραγματοποιούνται άλλα μαθήματα καί γραπτές εξετάσεις.

Έκταση βαθμολογίας εργασιών: (1-10) μονάδες.

● Απαιτούνται εργασίες με έκταση μέχρι 3000 λέξεις.

● Επιτρέπονται επί πλέον μέχρι 6 Πίνακες ή/καί Σχήματα.

Στήν κορυφή της πρώτης σελίδας γράψτε τα στοιχεία που αναφέρονται πιό πάνω, δηλαδή τον τίτλο του μαθήματος, ακαδημαϊκό έτος καί εξάμηνο, καθώς καί το θέμα της εργασίας σας. Συμπληρώστε με τα δικά σας στοιχεία, δηλαδή επώνυμο, όνομα καί Α.Μ.

Χρειάζεται προσεκτική επιλογή του υλικού με έμφαση στήν έρευνα των πηγών καί την τεκμηρίωση. Ακολουθήστε μία λογική δομή, αρχίζοντας από την εισαγωγή στό θέμα, συνεχίζοντας με τις επί μέρους ενότητες της εργασίας σας, καί καταλήγοντας στά συμπεράσματα. Στό τέλος, παραθέστε τις πηγές σας με την σειρά που εμφανίζονται στό κυρίως κείμενο.

Οι εργασίες μπορούν να είναι ατομικές, ή από κοινού ανά δύο συγγραφείς, αλλά όχι περισσότεροι. Στή δεύτερη περίπτωση, ο βαθμός της εργασίας αποδίδεται εξ’ ίσου καί στούς δύο συγγραφείς. Μπορείτε να γράψετε τις εργασίες σας στά Ελληνικά ή στά Αγγλικά.

Οι εργασίες οφείλουν να υποβληθούν ηλεκτρονικά (eclass)

μέχρι31 Μαρτίου 2014.

Εξεταστέα Ύλη: Ακαδημαϊκό Έτος 2012-2013 — Α’ Εξάμηνο

NET-1.1. Glossary of Telecommunications Terms (Harvard).

Περιλαμβάνονται:

Όλο το κείμενο.

NET-1.2. Glossary Supplement FOLDOC (Imperial).

Περιλαμβάνονται:

Όλο το κείμενο.

NET-2. Ethernet Tehnologies (Cisco).

Περιλαμβάνονται:

Όλο το κείμενο.

NET-3. Internetworking and the Internet (UCL).

Περιλαμβάνονται:

[1 έως 4], [7], [10], [13], [17 έως 29], [31 έως 35].

NET-4.1. Getting Broadband (FCC).

Περιλαμβάνονται:

Όλο το κείμενο.

NET-4.2. WiMax Technology (WiMax Forum).

Περιλαμβάνονται:

Όλο το κείμενο.

NET-4.3. RFID Technology (RFID Journal)

Περιλαμβάνονται:

Όλο το κείμενο.

NET-5. European Digital Agenda (EU).

* Αυτό το έγγραφο είναι ολόκληρο εκτός της εξεταστέας ύλης.

(Διδάσκεται στό επόμενο μάθημα του Β’ Εξαμήνου)

NET-6. The Internet of Things (OECD).

Περιλαμβάνονται:

Όλο το κείμενο.