ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΑΜΕ & ΠΕΤΥΧΑΜΕΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Δηλώσεις Μαθημάτων και Επανεξέταση

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΑΖΟΥΝ & Ο ΒΑΘΜΟΣ ΣΟΥ ΒΕΛΤΙΩΝΕΤΑΙ!

Στο εξής :

 • Δηλώνεις μέχρι και 8 μαθήματα!
 • Επανεξετάζεσαι μέχρι και σε 6 μαθήματα.

Αιτήσεις Επανεξέτασης – Διαγραφής : 21/03/2005 – 01/04/2005

Δηλώσεις Μαθημάτων : 04/04/2005 – 15/04/2005


Διεκδικήσαμε:

 • Πρακτικά Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, της 1ης Δεκεμβρίου 2004.
 • Έγκαιρη έκδοση βαθμολογίας από τα μέλη ΔΕΠ.
 • Δυνατότητα συμμετοχής των επί πτυχίω φοιτητών σε περισσότερα μαθήματα.
 • Δωρεάν σύνδεση φοιτητών με internet και e-mails.
 • Επανεξέταση σε συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων.

 • Έγκαιρη έκδοση βαθμολογίας από τα μέλη ΔΕΠ.

Μετά από εισήγηση των εκπροσώπων φοιτητών της ΔΑΠ το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει όπως η βαθμολογία των εξετάσεων εκάστης περιόδου κατατίθεται από τα μέλη ΔΕΠ εντός μηνός από την ημερομηνία της εξέτασης. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να σταλεί η απόφαση αυτή σε όλα τα μέλη ΔΕΠ προς ενημέρωση.

 • Δυνατότητα συμμετοχής των επί πτυχίω φοιτητών σε περισσότερα μαθήματα

Οι εκπρόσωποι φοιτητών της ΔΑΠ προτείνουν να αυξηθεί ο αριθμός των δηλωθέντων μαθημάτων από 7 σε 8 (ανά εξάμηνο) για τους επί πτυχίω φοιτητές και αν αυτό είναι δυνατόν για όλους τους φοιτητές, δεδομένου ότι οι προ ετών ρύθμιση δηλώσεων 7 μαθημάτων έγινε με βάση το σύνολο των 30 μαθημάτων που απαιτούντο για τη λήψη πτυχίου, ενώ τώρα απαιτούνται 36 μαθήματα για τη λήψη πτυχίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να εξετασθεί τεχνικά η πρόταση από τη Γραμματεία ώστε να ληφθεί προσεχώς σχετική απόφαση.

 • Δωρεάν σύνδεση φοιτητών με internet και e-mails.

Μετά από εισήγηση των εκπροσώπων φοιτητών της ΔΑΠ σχετικά με την δωρεάν σύνδεση των φοιτητών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών με internet το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση και αποφασίζει να γίνουν οι δέουσες ενέργειες για την διεκδίκηση του σχετικού αιτήματος.

Επανεξέταση σε συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων

Οι εκπρόσωποι φοιτητών της ΔΑΠ προτείνουν να υπάρχει δυνατότητα επανεξέτασης μέχρι 6 μαθημάτων για φοιτητές που έχουν εξετασθεί σ’ αυτά επιτυχώς. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να εξετασθεί τεχνικά η πρόταση από τη Γραμματεία ώστε να ληφθεί προσεχώς σχετική απόφαση.

Υλοποιήσαμε:

 • Πρακτικά Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, της 19ης Ιανουαρίου 2005
 • Δυνατότητα συμμετοχής των επί πτυχίω φοιτητών σε περισσότερα μαθήματα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναφερόμενο στην από 1-12-04 απόφασή του σύμφωνα με την οποία οι εκπρόσωποι φοιτητών της ΔΑΠ πρότειναν να αυξηθεί ο αριθμός των δηλωθέντων μαθημάτων από 7 σε 8 (ανά εξάμηνο) για τους επί πτυχίω φοιτητές και αν αυτό είναι δυνατόν για όλους τους φοιτητές, δεδομένου ότι οι προ ετών ρύθμιση δηλώσεων 7 μαθημάτων έγινε με βάση το σύνολο των 30 μαθημάτων που απαιτούντο για τη λήψη πτυχίου, ενώ τώρα απαιτούνται 36 μαθήματα για τη λήψη πτυχίου και αποφασίσθηκε να εξετασθεί τεχνικά το θέμα από τη Γραμματεία ώστε να ληφθεί προσεχώς σχετική απόφαση, αποφασίζει όπως από την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2005 ο αριθμός των δηλωθέντων ανά εξάμηνο μαθημάτων αυξηθεί από 7 (επτά) σε 8 (οκτώ) μαθήματα, για όλους τους φοιτητές.

 • Επανεξέταση σε συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναφερόμενο στην από 1-12-04 απόφασή του σύμφωνα με την οποία οι εκπρόσωποι φοιτητών της ΔΑΠ πρότειναν να υπάρχει δυνατότητα επανεξέτασης μέχρι 6 μαθημάτων για φοιτητές που έχουν εξετασθεί σ’ αυτά επιτυχώς και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να εξετασθεί τεχνικά η πρόταση από τη Γραμματεία ώστε να ληφθεί προσεχώς σχετική απόφαση, αποφασίζει όπως καθιερωθεί από την περίοδο Ιουνίου 2005 η δυνατότητα βελτίωσης της βαθμολογίας με αναβαθμολόγηση με όριο τα 6 μαθήματα. Οι φοιτητές αποφασίζουν σε ποια μαθήματα θέλουν να κάνουν αναβαθμολόγηση, κάνουν αίτηση και τα δηλώνουν στην Γραμματεία πριν από κάθε εξεταστική περίοδο και αφού η Γραμματεία διαγράψει τους βαθμούς στα μαθήματα αυτά τα δηλώνουν κανονικά στο έντυπο δήλωσης για να υπάρχει η δυνατότητα να εμφανίζονται στους καταλόγους των εξετάσεων και να βαθμολογούνται πάλι. Στην περίπτωση αυτή θα ισχύσει ο βαθμός της αναβαθμολόγησης έστω και αν είναι μικρότερος της αρχικής βαθμολόγησης.

Αξίζουμε περισσότερα …

Μετά από 2 χρόνια προσπάθειας και πιέσεων στα όργανα συνδιοίκησης του Τμήματος (Διοικητικό Συμβούλιο, Γενική Συνέλευση) δύο πολύ σημαντικά μέτρα πραγματώνονται. Δύο μέτρα που βοηθούν την πλειοψηφία των συμφοιτητών μας. Δύο μέτρα, τα οποία εμπνευστήκαμε ύστερα από πολλές συζητήσεις με ένα μεγάλο αριθμό συμφοιτητών μας. Δύο μέτρα, που έρχονται να διευκολύνουν σε ποικίλες περιπτώσεις πολλούς από εμάς. Δύο μέτρα που τα πρότειναν κάποιοι φοιτητές που πλέον έχουν τελειώσει από το Οικονομικό. Δύο μέτρα που υλοποιούνται από φοιτητές που τελειώνουν τώρα από το Οικονομικό. Αλλά και δύο μέτρα που θα καρπωθούν φοιτητές που είτε βρίσκονται στα πρώτα χρόνια της φοίτησής τους στο Οικονομικό είτε θα μπουν τα επόμενα χρόνια. Γιατί η ΔΑΠ του Οικονομικού σκέφτεται μακροπρόθεσμα και δε βάζει βραχυπρόθεσμα στόχους, δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα κανενός, παρά μόνο τα συμφέροντα των φοιτητών, παρά μόνο τα συμφέροντα όλων εμάς!

Προτού, όμως, αναλύσουμε τον τρόπο που αυτά θα πραγματοποιηθούν, ας κάνουμε μία αναδρομή για αυτήν την προσπάθειά μας. Η ΔΑΠ Οικονομικού έχει αποδείξει, μέσα από την πορεία της στη Σχολή μας, πως νοιάζεται αποκλειστικά για το Πανεπιστήμιο. Πως στόχος της είναι να εκπροσωπεί επάξια τους φοιτητές που την στηρίζουν κάθε χρόνο στις φοιτητικές εκλογές. Πως αντιπροσωπεύει και ενδιαφέρεται ακόμη και για αυτούς που βρίσκονται έξω από τους κόλπους της. Πως εργάζεται, μάχεται, παλεύει, διεκδικεί και απαιτεί για ένα καλύτερο Πανεπιστήμιο με όλες τις δυνάμεις της, για ένα Πανεπιστήμιο πιο φιλικό απέναντι στον κάθε φοιτητή. Για ένα Πανεπιστήμιο που παρέχει σε κάθε φοιτητή πραγματική γνώση. Για ένα Πανεπιστήμιο που προμηθεύει τον κάθε φοιτητή με τα απαραίτητα εφόδια για να πορευτεί στη ζωή του αποφοιτώντας. Όλα αυτά, όμως, τα πετυχαίνουμε με τη στήριξή σας! Με τη δική σας υποστήριξη, πετυχαίνουμε κάθε αλλαγή που βελτιώνει το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός μας, με τη δική σας υποστήριξη γινόμαστε κάθε χρόνο καλύτεροι και δυνατότεροι με αποτέλεσμα να διεκδικούμε ολοένα και περισσότερα πράγματα, από απλά και καθημερινά (συνδέσεις internet, έγκαιρες αναρτήσεις βαθμολογίας κ.ά.) μέχρι πολύ πιο σύνθετα (ενιαία λίστα κατευθύνσεων, επανεξέταση κ.ά.).

Περνώντας, τώρα, στην ενημέρωση επί της διαδικασίας, το φετινό έντυπο δηλώσεων μαθημάτων θα δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους φοιτητές του Οικονομικού να δηλώνουν 8 μαθήματα από το τρέχον εξάμηνο. Επιπλέον, από το τρέχον εξάμηνο παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής έως και 6 μαθημάτων, που έχουν ήδη περαστεί, με σχετική αίτηση στη γραμματεία, με στόχο ο φοιτητής να μπορεί να τα δηλώσει και να τα ξαναδώσει. Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε όλους να βελτιώσουν κατά πολύ το μέσο όρο τους. Οι αιτήσεις αυτές θα γίνονται κάθε εξάμηνο πριν από τις δηλώσεις μαθημάτων. Όποιο μάθημα επιλέξει κάποιος φοιτητής να διαγράψει, επειδή προφανώς, είχε πάρει χαμηλό βαθμό, θα το δηλώνει κανονικά σε μελλοντικές δηλώσεις μαθημάτων ή ακόμη και στις αμέσως επόμενες. Αυτό το μέτρο θα ισχύει για φέτος για τους φοιτητές με τους εξής αριθμούς μητρώου : 24465 – 210660. Οι δε φοιτητές με τα 30 μαθήματα έχουν δικαίωμα να περάσουν μέχρι 33 μαθήματα & αυτόματα να αφαιρεθούν οι 3 χαμηλότεροι βαθμοί τους από το μέσο τους όρο. Για περισσότερες πληροφορίες, ξέρετε που να απευθυνθείτε … !

ΔΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ