ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Εγγραφές Ειδικής Κατηγορίας Αλλογενών-Αλλοδαπών 2017-18

Οι εγγραφές των επιτυχόντων το για ακαδ. έτος 2017-18, Αλλοδαπών – Αλλογενών και αποφ. Λυκείων  Κρατών – Μελών της Ε.Ε. θα  πραγματοποιηθούν  από την Δευτέρα 25/09/2017 εως και την Παρασκευή  29/09/2017 μέρες και ώρες που δέχεται η Γραμματεία (ΔΕΥΤΕΡΑ,ΤΕΤΑΡΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:30-13:30 ) Αριστείδου 11 στην θυρίδα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών  στο Ισόγειο.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν για έλεγχο στη Γραμματεία του Τμήματος όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους.