ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Εγγραφές Ειδικών Κατηγοριών Ακαδημαϊκού Έτους 2017-18

i) Αλλοδαπών – Αλλογενών και αποφοίτων λυκείων ή αντιστοίχων σχολείων κρατών –μελών της Ε.Ε. μή Ελληνικής καταγωγής

ii) Αλλοδαπών – Αλλογενών και ομογενών υποτρόφων του Ελληνικού Κράτους

iii) ‘Ελλήνων Εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού

iv) Άτομα με σοβαρές παθήσεις 5%

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι των ειδικών κατηγοριών να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος, Σοφοκλέους 1, 4ος όροφος 403 γραφείο, από  13 έως 15 Νοεμβρίου 2017 (ημέρες και ώρες υποδοχής, Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη 10:30πμ-13:30μμ) προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά επισυνάπτονται, για την εγγραφή τους στο Τμήμα.

α) Αίτηση εγγραφής.

β) Αριθμό Πρωτοκόλλου της αίτησης διαγραφής από το Τμήμα προέλευσης ή Αντίγραφο αυτής.(εφόσον υπάρχει)

γ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας.

δ) Μια  (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

ε) Φωτοτυπία της Αστυνομικής ταυτότητας (όσοι δεν την έχουν καταθέσει)

Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας

(Για την εγγραφή από άλλο πρόσωπο ,απαιτείται εξουσιοδότηση θεωρημένη από διοικητική αρχή ή ΚΕΠ)