ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Εγγραφή αιτούντων μεταφοράς θέσης ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας, Ακαδ. έτους 2017-2018.

Καλούνται να προσέλθουν για εγγραφή  οι αιτούντες Μεταφορά Θέσης Φοίτησης υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας, παν/κού έτους 2017-2018, από Πέμπτη 26-10-2017 έως και την Τρίτη 31/10/2017   και ώρες 10.30 έως 13:30 , Σοφοκλέους 1,γραφείο 403.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Αριθμό Πρωτοκόλλου της αίτησης διαγραφής από το Τμήμα προέλευσης ή  αποφοιτήριο (διαγραφή)
Φωτοτυπία της  ταυτότητας
Μια (1) φωτογραφία (όσοι δεν έχουν ήδη προσκομίσει)

Για  την εγγραφή από άλλο πρόσωπο,  απαιτείται εξουσιοδότηση θεωρημένη από διοικητική αρχή ή ΚΕΠ.