ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Εγγραφή των εισαγομένων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Καλούνται οι επιτυχόντες της ανωτέρω κατηγορίας να προσέλθουν , Σοφοκλέους 1, 4ος όροφος , 403 γραφείο,  από 8 έως 20 Νοεμβρίου 2017 (ημέρες και ώρες υποδοχής, Δευτέρα Τετάρτη Παρασκευή 10:30πμ-13:30μμ) προσκομίζοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται, για την εγγραφή τους στο Τμήμα.

α) Αίτηση εγγραφής (παρέχεται από τη Γραμματεία)

β) Αριθμό Πρωτοκόλλου της αίτησης διαγραφής από το Τμήμα προέλευσης ή Αντίγραφο αυτής.

γ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη Σχολή ή Τμήμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας.

δ) Μια  (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

ε) Φωτοτυπία της Αστυνομικής ταυτότητας (όσοι δεν την έχουν καταθέσει)

Οι εισαγόμενοι αθλητές κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας

(Για την εγγραφή από τρίτο πρόσωπο ,απαιτείται εξουσιοδότηση θεωρημένη από διοικητική αρχή ή ΚΕΠ).