ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Εισαγωγή στην Επιστήμη τω Υπολογιστών (εξέταση εργαστηρίου)

Το εργαστήριο του μαθήματος Εισαγωγή στην Επιστήμη τω Υπολογιστών, ορίζετε για την Πέμπτη 11/09 στο εργαστήριο της Ευρηπίδου 14 στον 6ο όροφο.

1.  Οι φοιτητές που το επώνυμό τους ξεκινά από Α – Λ θα εξετασθούν. ‘Ωρα : 11:00 – 12:30  ,την Πέμπτη 11/09.

2. Οι φοιτητές που το επώνυμό τους ξεκινά από Μ – Ω θα εξετασθούν. ‘Ωρα : 13:00 – 14:30  ,την Πέμπτη 11/09.


ΎΛΗ 

1-88 (Βασικός χειρισμός Excel)
99-106 (Λογικές συναρτήσεις)
111-140 (Επιλογή από στοιχεία Στατιστικής)
169-181 (Πίνακε�! �)
215-230 (Βοηθήματα)
277-280 (γράφημα συνάρτηση), 285-287 (ψευδοτυχαίοι)
321-333 (Εθνικό Εισόδημα, Δόσεις)

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί με ΚΛΕΙΣΤΕΣ σημειώσεις.