ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Εκπαιδευτική Ημερίδα στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Την Τρίτη 19/4/2016, η ΔΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, σε συνεργασία με το ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, διοργανώνει ημερίδα με σκοπό την παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας της αγοράς και του χρηματιστηρίου.

Η Ημερίδα θα περιλαμβάνει :

• Τι είναι το Χρηματιστήριο και πως λειτουργεί;
• Η εταιρεία, οι επενδύσεις και οι ταμειακές ροές.
• Μετοχές- Ομόλογα- Παράγωγα
• Το χρηματιστήριο Αθηνών σε σύγκριση με άλλες αγορές.
• Οι προκλήσεις του αύριο στην αγορά εργασίας και συζήτηση για την λειτουργία της.
• Συμβουλές ορθού επαγγελματικού προσανατολισμού.

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στην Αίθουσα ΕΡΜΗΣ του Χρηματιστηρίου.
Θα δοθούν πιστοποιητικά παρακολούθησης.
Οι θέσεις είναι περιορισμένες.