ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Έναρξη και Λήξη υποβολής αιτήσεων πρακτικής άσκησης

AΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,

Το Τμήμα μας έχει εξασφαλίσει 83 θέσεις ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, χρηματοδοτούμενες από κονδύλια του ΕΣΠΑ, για τους φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστήμων.

 

Σας ενημερώνουμε ότι θα γίνονται δεκτές αιτήσεις φοιτητών/τριών για «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ»  από 30-3-2018 έως και 18-4-2018.

 

Oι AΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ-ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ θα υποβληθούν ηλεκτρονικά  στον δικτυακό τόπο https://praktoe.zabenia.com/  από 30-3-2018,ώρα 10.00 έως και 18-4-2018,ώρα 14.00.

 

Η  ηλεκτρονική οριστικοποίηση υποβολής των αιτήσεων  θα πραγματοποιηθεί από 16-4-2018,ώρα 8.00 έως και 18-4-2018, ώρα 14.00.

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται και σε έντυπο στην Γραμματεία του Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από 16-4-2018 έως και 18-4-2018, ώρα 10.00-14.00, Γρυπάρειο Μέγαρο, Σοφοκλέους 1, 4ος όροφος,γρ.

402 και θα παραλαμβάνετε αριθμό πρωτοκόλλου.

 

Οι ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, τα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, εμπεριέχονται στον «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ»,

 

 

Εκ μέρους της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

 

Ν. Ηρειώτης Καθηγητής, Α.Παπανδρέου Καθηγητής, Χ. Ντελοπούλου ΕΔΙΠ