ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

»Επιχειρηματική Πολιτική & Στρατηγική

Σας ενημερώνουμε ότι η διδασκαλία του μαθήματος »Επιχειρηματική Πολιτική & Στρατηγική» θα ξεκινήσει την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου.

Ο διδάσκων Α. Λιβιεράτος