ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ημερομηνία διεξαγωγής Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2017 – Υποβολή Αιτήσεων

Σας ενημερώνουμε ότι οι Κατατακτήριες Εξετάσεις για το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018, θα διενεργηθούν από 1-12-2017 έως 20-12-2017.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών ορίζεται από 1-11-2017 έως 15-11-2017.

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

  1.  Αίτηση του ενδιαφερομένου
  2.  Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Για τους πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.ΑΠ ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών

Τα Εξεταζόμενα μαθήματα και η ύλη τους, έχουν αναρτηθεί στη διεύθυνση Κατατακτήριες Εξετάσεις – Πληροφορίες της ιστοσελίδας του Τμήματος.

Ταχ. Δ/νση: Σοφοκλέους 1  & Αριστείδου, 4ος όροφος, γραφείο 402                         

Τηλέφωνο:   2103689403

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 14:00