ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να σιτίζονται δωρεάν και προκειμένου να παραλάβουν την ειδική ταυτότητα σίτισης/δικαίωμα δωρεάν σίτισης θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις και να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στο Τμήμα Σίτισης Φοιτητών της Πανεπιστημιακής Λέσχης, από Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018 έως Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018, καθημερινά κατά τις ώρες 09:00 έως 14:00.

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δωρεάν σίτισης 2018-2019
Αίτηση έκδοσης ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης/δικαίωμα δωρεάν σίτισης
Πίνακας ορίων εισοδήματος
Υπόδειγμα εκκαθαριστικού σημειώματος