ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

»Μακροοικονομική Θεωρία Ι τμ. Β΄& τμ.Α’

Σας ενημερώνουμε ότι οι διαλέξεις του μαθήματος »Μακροοικονομική Θεωρία Ι τμ. Β΄& τμ.Α’ θα πραγματοποιούνται πλέον στο Αμφιθέατρο Παπαρρηγοπούλου την ίδια ημέρα και την ίδια ώρα (Πέμπτη, 09:00-13:00)

Ο διδάσκων Γ. Αργείτης