ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Μεταφορά του μαθήματος »ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» την Δευτέρα 4 Ιουνίου

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα »ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» της Πέμπτης μεταφέρεται  την Δευτέρα 4 Ιουνίου στην ίδια αίθουσα και την ίδια ώρα (αίθουσα 10 και ώρα 11:00-14:00).