ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ

Μη Αλλαγή Ανακοινωθέντων Προγραμμάτων

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2005

Προς: Πρόεδρο Τ.Ο.Ε., Αν. Καθ. Π.Ε. Πετράκη,

Δ.Σ. Τ.Ο.Ε.

Κοινοποίηση: Προς κάθε ενδιαφερόμενο

Κύριε Πρόεδρε,

Θα θέλαμε να σας αναφέρουμε ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην τρέχουσα εξεταστική περίοδο.

Υπήρξε αίτημα από μέλος Δ.Ε.Π. να γίνει αλλαγή στο πρόγραμμα της Εξεταστικής Περιόδου του Σεπτεμβρίου 2005 μετά από την επίσημη ανακοίνωσή του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα κάποιοι φοιτητές να μην ενημερωθούν έγκαιρα για αυτήν την αλλαγή και να χάσουν την εξέταση του μαθήματος.

Για αποφυγή, λοιπόν, τέτοιων προβλημάτων στο μέλλον προτείνουμε να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος ότι «καμία αλλαγή δε θα γίνεται στο πρόγραμμα των μαθημάτων και της εξεταστικής μετά από την επίσημη ανακοίνωσή τους».

Μετά τιμής,

ΔΑΠ Οικονομικού