ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΦΟΙΤΗΤΙΚΑ

Νέες Υποτροφίες – ΜΒΑ – Λογιστική

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με κατεύθυνση τη Λογιστική (ΜΒΑ in Accounting) προκηρύσσει τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών σε φοιτητές και φοιτήτριες οικονομικών επιστημών (γνωστικά αντικείμενα πτυχίου: οικονομική, λογιστική, χρηματοοικονομική, διοίκηση επιχειρήσεων) με βασικό κριτήριο την ακαδημαϊκή επίδοση των συμμετεχόντων (μέσος όρος πτυχίου και έτη φοίτησης).

Περισσότερες πληροφορίες για το ΜΒΑ στη Λογιστική μπορείτε να αντλήσετε στην ιστοσελίδα www.mba-accounting.econ.uoa.gr, καθώς και στο συνημμένο αρχείο.