ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Νέο εργαστήριο (Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών)

Νέο εργαστήριο
– Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2016 –

Δημιουργήθηκε ένα νέο εργαστήριο:

Εργαστήριο 17 – Παρασκευή 09:00-12:00, Σόλωνος 57, 3ος όροφος, πτ. Μασσαλίας

Επίσης ο αριθμός των φοιτητών ανά τμήμα αυξήθηκε από 20 σε 25.