ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων Σίτισης

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της ειδικής ταυτότητας δωρεάν σίτισης μέχρι 19 Οκτωβρίου