ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η εξέταση του μαθήματος «ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ», που δεν πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28/9/2018, θα διεξαχθεί την Παρασκευή 5/10/2018 17.00-19.00 στις Αίθουσες του Μ.Θ.Ε. 9,10,11,12 (5oς όρ.).