ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Πρωτοκολλημένο Αίτημα της ΔΑΠ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ για το πρόγραμμα μαθημάτων

Η ΔΑΠ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ως πρώτη και υπεύθυνη δύναμη στο Οικονομικό , μένωντας πιστή στις αξίες , αρχές και τα ιδανικά της στέκεται δίπλα στους φοιτητές και με πρωτοκολλημένο αίτημα με στόχο τη διευκόλυνση της καθημερινότητας όλων μας.