ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόγραμμα Διδασκαλίας Αίθουσας 412 ( LIVE STREAMING )

Ανακοινώνεται το πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθημάτων που θα μεταδίδονται σε live

streaming , από την αίθουσα 412.

Πρόγραμμα Διδασκαλίας Αίθουσας 412

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές πρέπει να ενημερώνονται μέσω e-class για οποιαδήποτε

πληροφορία ή αλλαγή, που αφορά την παρακολούθηση των μαθημάτων αυτών.

ΟΙ μεταδόσεις των μαθημάτων γίνονται εδώ: https://delos.uoa.gr/opendelos/live?id=3788abd

 

Τα υπόλοιπα μαθήματα θα γίνονται εξ’ αποστάσεως, μέσω άλλων μηχανισμών.

Η έναρξη τους και ο τρόπος υλοποίησης τους καθώς και άλλες λεπτομέρειες,

θα ανακοινώνεται σταδιακά, για το καθένα από αυτά, από τον αντίστοιχο διδάσκοντα, μέσω eclass.