ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ

Πρόγραμμα εξετάσεων μαθημάτων Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

 

 

Δευτέρα 4/6/18 12.00-14.00 Παιδαγωγική Ψυχολογία Αίθουσα Καλλιγά Φ. Αντωνίου

Τρίτη 5/6/18 09.00-11.00 Εξελικτική Ψυχολογία Αίθουσα Καλλιγά Α. Ράλλη

Τετάρτη 6/6/18 10.00-12.00 Θεμελιώδη Ζητήματα Παιδαγωγικής Αίθουσα Καλλιγά Γ. Πασιάς

Παρασκευή 8/6/18 10.00-12.00 Διδακτική Οικονομικών Ι Αίθουσα Καλλιγά Θ. Μαγουλά

Παρασκευή 8/6/18 12.00-14.00 Αναλυτικά Προγράμματα Οικονομικών Αίθουσα Καλλιγά Θ. Μαγουλά

*Η Αίθουσα Καλλιγά βρίσκεται στο Μέγαρο Θεωρητικών Επιστημών Σόλωνος 57 στο 2ο όροφο.