ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣΦΟΙΤΗΤΙΚΑ

Υποτροφίες: Προκήρυξη από ΠΜΣ «Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών» (UoA ΜΒΑ)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών» (UoA ΜΒΑ) προκηρύσσει τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών σε φοιτητές και φοιτήτριες οικονομικών επιστημών (γνωστικά αντικείμενα πτυχίου: οικονομική, λογιστική, χρηματοοικονομική, διοίκηση επιχειρήσεων) με βασικό κριτήριο την ακαδημαϊκή επίδοση των ενδιαφερομένων (μέσος όρος πτυχίου, επιμέρους μαθήματα και έτη φοίτησης).

Περισσότερες πληροφορίες για το ΜΒΑ μπορείτε να αντλήσετε στην ιστοσελίδα www.mba-ba.econ.uoa.gr, ενώ για τις συγκεκριμένες υποτροφίες στο συνημμένο αρχείο.