ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΦΟΙΤΗΤΙΚΑ

Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

Με εγκύκλιο του το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις προθεσμίες για τις αιτήσεις του Στεγαστικού Επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
Οι αιτήσεις θα γίνουν για πρώτη φορά ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας του Υπουργείου https://stegastiko.minedu.gov.gr και θα υποβάλλονται από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 20 Οκτωβρίου 2017.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο φοιτητής να είναι Έλληνας υπήκοος , κάτοχος Ακαδημαϊκής Ταυτότητας σε ισχύ και κάτοχος ΑΦΜ. Η αίτηση υποβάλλεται από τον δικαιούχο του επιδόματος,δηλαδή το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).
Για τους νεοεισελθόντες στις σχολές τους φοιτητές (εγγραφέντες Σεπτ. 2017) , η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 1 έως 30 Ιουνίου 2018.