ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΩΡΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

ΩΡΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞ. 2017-2018

Ώρες Μελών ΔΕΠ εδώ

Προς το παρόν δεν περιλαμβάνονται ώρες των εντεταλμένων διδασκαλίας, καθότι δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη!!!