ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Όροι και προϋποθέσεις δωρεάν σίτισης στους φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α. 2017-18

Σας ενημερώνουμε για  τον καθορισμό όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης ,στους φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σύμφωνα με την  υπ’ αριθ. Φ.5/68535/Β3/18-6-2012 (ΦΕΚ Β΄1965/2012) Κοινή Υπουργική Απόφαση