ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΛΕΙΣΤΗ ΣΧΟΛΗ

Posted on

Την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου, Πέμπτη 15 Νοεμβρίου και Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018, δεν θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα του τμήματος Οικονομικών Επιστημών και δεν θα εξυπηρετηθούν οι φοιτητές από την γραμματεία του τμήματος.

Από τον πρόεδρο του τμήματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αιτήσεις Ανακήρυξης Πτυχιούχων Σεπτεμβρίου 2018

Posted on
  • Καλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να ανακηρυχθούν πτυχιούχοι Σεπτεμβρίου 2018  να προσέλθουν  Σοφοκλέους 1, 4ος όροφος , γραφείο 403 , ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ από 08/11/2018 μέχρι και 14/11/2018 , 10.00πμ -13.00μμγια να καταθέσουν αίτηση ανακήρυξης πτυχιούχου. Η κατάθεση της αίτησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πτυχιούχων. Η Γραμματεία δεν προχωράει αυτόματα σε ανακηρύξεις πτυχιούχων.
  • Φοιτητές που δεν επιθυμούν να ανακηρυχθούν καλούνται να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση περί μη ανακήρυξης.
  • Οι φοιτητές που έχουν ήδη παραλάβει βεβαίωση περάτωσης σπουδών δεν χρειάζεται να κάνουν εκ νέου αίτηση ανακήρυξης.
  • Σημειώνεται ότι η παρούσα δεν αποτελεί αίτηση συμμετοχής σε τελετή ορκωμοσίας.  Θα υπάρξει νέα ανακοίνωση σχετικά με την συμμετοχή σε τελετή.

Σύμφωνα με την από 25/7/2017 απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, φοιτητές που διαμένουν σε δωμάτια της Φοιτητικής Εστίας (ΦΕΠΑ) οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση ότι έχουν εκκενώσει το δωμάτιο που διέμεναν.