ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ιστορίας των Επιχειρήσεων

Posted on

Το μάθημα της 27/11/2018 της Ιστορίας των Επιχειρήσεων αναβάλλεται λόγω ασθενείας μου. Θα οριστεί νέα ημερομηνία για το μάθημα σε συμφωνία με τους φοιτητές κατά την επόμενη συνάντηση στις 4/12.

Κ. Κωστής