ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Φοιτητικές Εκλογές 2006, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Posted on

Δείτε στη συνέχεια τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών 2006

2006_foititikes


ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΔΡΕΣ Α Β Γ Δ / ΠΤΥΧΙΟ ΕΔΡΕΣ
ΨΗΦΙΣΑΝ 1743 345 316 287 795
ΕΓΚΥΡΑ 1699 332 310 279 778
ΑΚΥΡΑ 44 13 6 8 17
ΔΑΠ 1038 61,1% 6 187 56,3% 204 65,8% 173 62,0% 474 60,9% 6
ΠΑΣΠ 316 18,6% 2 92 27,7% 46 14,8% 65 23,3% 113 14,5% 2
ΠΚΣ 246 14,5% 1 42 12,7% 40 12,9% 28 10,0% 136 17,5% 1
ΕΑΑΚ 55 3,2% 3 0,9% 14 4,5% 8 2,9% 30 3,9%
ΓΕΝΟΒΑ 20 1,2% 5 1,5% 3 1,0% 1 0,4% 11 1,4%
ΔΙΚΤΥΟ 13 0,8% 2 0,6% 0 0,0% 1 0,4% 10 1,3%
ΛΕΥΚΑ 10 0,6% 1 0,3% 3 1,0% 3 1,1% 3 0,4%

2006_foititikesA

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Φοιτητικές Εκλογές 2005, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Posted on

Δείτε στη συνέχεια τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών 2005

 

2005_foititikes


 

Α Β Γ Δ – ΠΤΥΧΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΡΕΣ
ΨΗΦΙΣΑΝ 310 287 306 690 1593
ΕΓΚΥΡΑ 305 280 305 680 1570
ΑΚΥΡΑ 5 7 1 10 23
ΔΑΠ 195 176 184 424 979 6
ΠΚΣ 49 32 48 105 234 1
ΠΑΣΠ 35 61 51 78 225 1
ΕΑΑΚ 13 6 14 54 87 1
ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΧΗΜΑΤΑ 0 0 4 6 10
ΓΕΝΟΒΑ 6 2 1 1 10
ΔΙΚΤΥΟ 2 1 0 6 9
ΛΕΥΚΑ 5 2 3 6 16
Α Β Γ Δ – ΠΤΥΧΙΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΔΑΠ 63,93% 62,86% 60,33% 62,35% 62,36%
ΠΚΣ 16,07% 11,43% 15,74% 15,44% 14,90%
ΠΑΣΠ 11,48% 21,79% 16,72% 11,47% 14,33%
ΕΑΑΚ 4,26% 2,14% 4,59% 7,94% 5,54%
ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΧΗΜΑΤΑ 0,00% 0,00% 1,31% 0,88% 0,64%
ΓΕΝΟΒΑ 1,97% 0,71% 0,33% 0,15% 0,64%
ΔΙΚΤΥΟ 0,66% 0,36% 0,00% 0,88% 0,57%
ΛΕΥΚΑ 1,64% 0,71% 0,98% 0,88% 1,02%
ΑΛΛΟΙ (ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΧΗΜΑΤΑ, ΓΕΝΟΒΑ, ΔΙΚΤΥΟ) 2,62% 1,07% 1,64% 1,91% 1,85%
Α Β Γ Δ – ΠΤΥΧΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΔΡΕΣ
ΨΗΦΙΣΑΝ 310 287 306 690 1593
ΕΓΚΥΡΑ 305 280 305 680 1570
ΑΚΥΡΑ 5 7 1 10 23
ΔΑΠ 195 176 184 424 979 6
ΠΚΣ 49 32 48 105 234 1
ΠΑΣΠ 35 61 51 78 225 1
ΕΑΑΚ 13 6 14 54 87 1
ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΧΗΜΑΤΑ 0 0 4 6 10
ΓΕΝΟΒΑ 6 2 1 1 10
ΔΙΚΤΥΟ 2 1 0 6 9
ΛΕΥΚΑ 5 2 3 6 16
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Φοιτητικές Εκλογές 2004, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Posted on

Δείτε στη συνέχεια τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών 2004

2004_foititikes


Α Β Γ Δ – ΠΤΥΧΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΔΡΕΣ
ΔΑΠ 217 168 150 196 731 59,24% 5
ΠΑΣΠ 53 64 34 74 225 18,23% 2
ΠΚΣ 29 35 38 70 172 13,94% 1
ΕΑΑΚ 6 6 16 49 77 6,24% 1
ΔΙΚΤΥΟ 2 0 1 6 9 0,73%
ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΧΗΜΑΤΑ 1 1 4 10 16 1,30%
ΛΕΥΚΑ 1 2 0 1 4 0,32%
ΗΡΘΑΝ 311 281 249 411 1252
ΕΓΚΥΡΑ 309 276 243 406 1234
ΑΚΥΡΑ 2 5 6 5 18 1,46%
ΑΛΛΟΙ 2,35%
ΔΑΠ 70,23% 60,87% 61,73% 48,28%
ΠΑΣΠ 17,15% 23,19% 13,99% 18,23%
ΠΚΣ 9,39% 12,68% 15,64% 17,24%
ΕΑΑΚ 1,94% 2,17% 6,58% 12,07%
ΔΙΚΤΥΟ 0,65% 0,00% 0,41% 1,48%
ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΧΗΜΑΤΑ 0,32% 0,32% 1,29% 3,24%
ΛΕΥΚΑ 0,32% 0,72% 0,00% 0,25%
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Φοιτητικές Εκλογές 2003, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Posted on

Δείτε στη συνέχεια τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών 2003

2003_foititikes


Α Β Γ Δ – ΠΤΥΧΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΔΡΕΣ
ΔΑΠ 225 190 148 240 803 57,94% 5
ΠΑΣΠ 47 38 50 78 213 15,37% 2
ΠΚΣ 44 49 32 77 202 14,57% 1
ΕΑΑΚ 12 26 27 60 125 9,02% 1
ΔΙΚΤΥΟ 1 7 4 9 21 1,52%
ΛΕΥΚΑ 7 3 7 5 22 1,59%
ΗΡΘΑΝ 345 319 273 475 1412
ΕΓΚΥΡΑ 336 313 268 469 1386
ΑΚΥΡΑ 9 6 5 6 26 1,88%
ΔΑΠ 66,96% 60,70% 55,22% 51,17%
ΠΑΣΠ 13,99% 12,14% 18,66% 16,63%
ΠΚΣ 13,10% 15,65% 11,94% 16,42%
ΕΑΑΚ 3,57% 8,31% 10,07% 12,79%
ΔΙΚΤΥΟ 0,30% 2,24% 1,49% 1,92%
ΛΕΥΚΑ 2,08% 0,96% 2,61% 1,07%
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Φοιτητικές Εκλογές 2002, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Posted on

Δείτε στη συνέχεια τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών 2002

2002_foititikes


Α Β Γ Δ – ΠΤΥΧΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΔΡΕΣ
ΔΑΠ 168 123 96 169 556 50,55% 5
ΠΑΣΠ 46 59 51 74 230 20,91% 2
ΠΚΣ 57 38 35 59 189 17,18% 1
ΕΑΑΚ 16 17 16 47 96 8,73% 1
ΔΙΚΤΥΟ 8 3 6 4 21 1,91%
ΛΕΥΚΑ 9 0,82%
ΗΡΘΑΝ 1116
ΕΓΚΥΡΑ 1100
ΑΚΥΡΑ 16
ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΔΑΠ 556 50,55%
ΠΑΣΠ 230 20,91%
ΠΚΣ 189 17,18%
ΕΑΑΚ 96 8,73%
ΔΙΚΤΥΟ 21 1,91%
ΛΕΥΚΑ 9 0,82%
ΗΡΘΑΝ 1116
ΕΓΚΥΡΑ 1100
ΑΚΥΡΑ 16