ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Φοιτητικές Εκλογές 2001, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Posted on

Δείτε στη συνέχεια τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών 2001

2001_foititkes


Α Β Γ Δ – ΠΤΥΧΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΔΡΕΣ
ΔΑΠ 101 64 101 121 387 42,02% 4
ΠΑΣΠ 53 47 34 83 217 23,56% 2
ΠΚΣ 66 36 30 49 181 19,65% 2
ΕΑΑΚ 17 21 15 50 103 11,18% 1
ΔΙΚΤΥΟ 4 4 0 2 10 1,09%
ΛΕΥΚΑ 18 1,95%
ΗΡΘΑΝ 257 177 191 319 943
ΕΓΚΥΡΑ 247 175 187 312 921
ΑΚΥΡΑ 10 2 4 7 22
ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΔΑΠ 387 42,02%
ΠΑΣΠ 217 23,56%
ΠΚΣ 181 19,56%
ΕΑΑΚ 103 11,18%
ΔΙΚΤΥΟ 10 1,09%
ΛΕΥΚΑ 18 1,95%
ΗΡΘΑΝ 943
ΕΓΚΥΡΑ 921
ΑΚΥΡΑ 22
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Φοιτητικές Εκλογές 2000, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Posted on

Δείτε στη συνέχεια τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών 2000

2000_foititikes


Α Β Γ Δ – ΠΤΥΧΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΔΡΕΣ
ΔΑΠ 344 38,83% 4
ΠΑΣΠ 269 30,36% 3
ΠΚΣ 124 14,00% 1
ΕΑΑΚ 108 12,19% 1
ΕΣΟΦ 12 1,35%
ΑΡΙΑΝΝΑ 8 0,90%
ΛΕΥΚΑ 21 2,37%
ΗΡΘΑΝ 908
ΕΓΚΥΡΑ 886
ΑΚΥΡΑ 22
ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΔΑΠ 344 38,83%
ΠΑΣΠ 269 30,36%
ΠΚΣ 124 14,00%
ΕΑΑΚ 108 12,19%
ΕΣΟΦ 12 1,35%
ΑΡΙΑΝΝΑ 8 0,90%
ΛΕΥΚΑ 21 2,37%
ΗΡΘΑΝ 908
ΕΓΚΥΡΑ 886
ΑΚΥΡΑ 22
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Φοιτητικές Εκλογές 1999, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Posted on

Δείτε στη συνέχεια τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών 1999

1999_foititikes


Α Β Γ Δ – ΠΤΥΧΙΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΔΡΕΣ
ΔΑΠ 279 34,44% 3
ΠΑΣΠ 237 29,26% 3
ΠΚΣ 125 15,43% 2
ΕΑΑΚ 98 12,10% 1
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ 16 1,98%
ΕΣΟΦ 16 1,98%
ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 8 0,99%
ΛΕΥΚΑ 31 3,83%
ΗΡΘΑΝ 855
ΕΓΚΥΡΑ 810
ΑΚΥΡΑ 45
ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΔΑΠ 279 34,44%
ΠΑΣΠ 237 29,26%
ΠΚΣ 125 15,43%
ΕΑΑΚ 98 12,10%
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ 16 1,98%
ΕΣΟΦ 16 1,98%
ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ 8 0,99%
ΛΕΥΚΑ 31 3,83%
ΗΡΘΑΝ 855
ΕΓΚΥΡΑ 810
ΑΚΥΡΑ 45

dap2011