ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Υποτροφίες: Προκήρυξη από ΠΜΣ «Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών» (UoA ΜΒΑ)

Posted on

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών» (UoA ΜΒΑ) προκηρύσσει τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών σε φοιτητές και φοιτήτριες οικονομικών επιστημών (γνωστικά αντικείμενα πτυχίου: οικονομική, λογιστική, χρηματοοικονομική, διοίκηση επιχειρήσεων) με βασικό κριτήριο την ακαδημαϊκή επίδοση των ενδιαφερομένων (μέσος όρος πτυχίου, επιμέρους μαθήματα και έτη φοίτησης). (περισσότερα…)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση Γραφείου Πρακτικής Άσκησης

Posted on

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης

ΠΡΟΣ: Προπτυχιακούς – Μεταπτυχιακούς Φοιτητές Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη δυνατότητα δίμηνης απασχόλησης φοιτητών στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Παραθέτουμε την ανακοίνωση και την απαραίτητη αίτηση όπως δημοσιεύονται στο site της εταιρείας:  (περισσότερα…)