ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Βεβαίωση Παρακολούθησης Μαθημάτων Πληροφορικής

Posted on

Από το 2004 έχει αρχίσει η λειτουργία της Κατεύθυνσης «Οικονομικής Πληροφορικής». Εδώ και δύο χρόνια, η συμμετοχή των φοιτητών σε αυτήν έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο παρά την ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο δυσκολίας που παρουσιάζουν τα μαθήματά της.

Οι προσπάθειες της ΔΑΠ, που πολύ νωρίτερα είχε προτείνει τη δημιουργία της, και μέχρι σήμερα τη στηρίζει συνεχώς με όλες της τις δυνάμεις, πλέον δικαιώνονται.


Δεν είναι μόνο η τεράστια συμμετοχή των φοιτητών στην Κατεύθυνση! Δεν είναι μόνο η ικανοποίηση που έχουμε καθημερινά όταν όλο και περισσότεροι φοιτητές επιλέγουν τα μαθήματα Πληροφορικής και έτσι, επιβεβαιώνουν πόσο χρήσιμη ήταν η πρόταση που έγινε τότε και πόσο πολύ έχει βοηθήσει τους φοιτητές.

Πλέον, έχουμε και τη νέα προκύρηξη του Α.Σ.Ε.Π,, όπου ρητώς αναφέρει ότι:

» … απόδειξη της γνώσης χειρισμού Η/Υ γίνονται αποδεκτά … γ) τίτλοι σπουδών, πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ. …το Α.Σ.Ε.Π. θα ζητεί από τους υποψηφίους να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση … αρμόδιο όργανο για να δώσει τη βεβαίωση αυτή είναι ο Πρόεδρος του Τμήματος του ΑΕΙ το οποίο χορήγησε το σχετικό τίτλο, που προσκομίζει ο υποψήφιος, ως αποδεικτικό γνώσης ή χειρισμού Η/Υ.»

Με τη λειτουργία της Κατεύθυνσης «Οικονομικής Πληροφορικής» πλέον μπορείτε να παίρνετε τα μαθήματά της και στους διαγωνισμούς του Δημοσίου να μοριοδοτείστε εξίσου με αυτούς που έχουν πληρώσει τόσα χρήματα για να πάρουν ECDL.

Θα προτείνουμε στο Τμήμα, τα 4 μαθήματα που απαιτούνται, να επιλέγονται τουλάχιστον από τα ακόλουθα:

 1. Εφαρμογές της Πληροφορικής στην Οικονομία
 2. Βάσεις και Διαχείριση Δεδομένων
 3. Δομές Δεδομένων και Αρχές Προγραμματισμού Η/Υ
 4. Αριθμητικές και Υπολογιστικές Μέθοδοι στην Οικονομία
 5. Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων
 6. Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστικών Συστημάτων
 7. Θεωρία Αλγορίθμων και Προηγμένος Προγραμματισμός Η/Υ
 8. Γνώση, Εργασία και Δικτυακές Τεχνολογίες
 9. Οικονομική των Δικτύων
 10. Νέες Τεχνολογίες και Κοινωνία των Πληροφοριών
 11. Δίκτυα Επικοινωνίας και Εφαρμογές Τηλεματικής

Όσοι από εσάς επείγεστε για τέτοια βεβαίωση, να επικοινωνήσετε με τον κ. Δημητρίου εδώ …

Θα σας ενημερώσουμε για νεώτερα.

==========================================================

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π. ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Κύριε Πρύτανη,

Καθώς γνωρίζετε για την πρόσληψη προσωπικού κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) στο δημόσιο, με βάση το Προσοντολόγιο, απαιτείται η γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) και συγκεκριμένα σε θέματα α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσία διαδικτύου.

Όπως προβλέπεται στο Π.Δ.44/2005 για την απόδειξη γνώσης χειρισμού Η/Υ γίνονται αποδεκτά α) πιστοποιητικά που εκδίδονται από φορείς πιστοποιημένους από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) με βάση τη διεθνή επί του θέματος πρακτική, β) τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητα πληροφορικής και γ) τίτλοι σπουδών, πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.

Επειδή για την τελευταία περίπτωση (γ) θα υπάρχουν αμφιβολίες για το αν η ύλη των μαθημάτων πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ που περιλαμβάνονται στην αναλυτική βαθμολογία τίτλων σπουδών πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, καλύπτουν με επάρκεια την απαιτούμενη γνώση (επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών διαδικτύου), το ΑΕΠ θα ζητεί από του υποψήφιους να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση, όπως άλλωστε προβλέπεται και στην εγκύκλιο υπ΄ αριθμό ΔΟΑ/Φ.13/70/οικ.16570 του ΥΠΕΣΔΔΑ. Αρμόδιο όργανο για να δώσει την βεβαίωση αυτή είναι ο Πρόεδρος του Τμήματος του ΑΕΙ το οποίο χορήγησε τον σχετικό τίτλο, που προσκομίζει ο υποψήφιος, ως αποδεικτικό γνώσης Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ.

Προκειμένου να εξυπηρετηθούν καλύτερα τόσο οι υποψήφιοι σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, απόφοιτοι του Ιδρύματός σας, πολλοί από τους οποίους έχουν παρακολουθήσει σχετικά μαθήματα, όσο και το ΑΣΕΠ, για την ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών ελέγχων των πιστοποιητικών, θεωρούμε σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί ένα απλό και ενιαίο είδος βεβαίωσης από όλα τα ΑΕΙ της χώρας, υπόδειγμα του οποίου σας επισυνάπτουμε.

Παρακαλούμε κ.Πρύτανη να διαβιβάσετε την επιστολή αυτή μαζί με το υπόδειγμα στους Προέδρους των Τμημάτων του Ιδρύματός σας στα οποία διδάσκονται μαθήματα σχετικά με την Πληροφορική ή τον χειρισμό Η/Υ για τις δικές τους ενέργειες.

 

Ο Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Εμβόλιμη Εξεταστική

Posted on

Διεκδικήσαμε την Εμβόλιμη Εξεταστική αλλά δεν αρκούμαστε σε αυτό!

Απαιτούμε την ομαλή διεξαγωγή της!


Η ΔΑΠ Οικονομικού θέτει τους ακόλουθους στόχους όσον αφορά τη διενέργεια της εμβόλιμης εξεταστικής:

 • Πρέπει να διαρκέσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα, όχι δηλαδή να πάμε να δώσουμε όλα τα μαθήματα σε 5 – 10 μέρες
 • Δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να αλλάξει η διάρκεια της κανονικής εξεταστικής που διεξάγεται τοΣεπτέμβριο και διαρκεί 4½ εβδομάδες (περίπου 23 εργάσιμες ημέρες, όπως πάντα), διότι:
 • Οι καταλήψεις έτσι κι αλλιώς ουσιαστικά ψιλοκατέστρεψαν την εξεταστική του Ιουνίου
 • Αν μικρύνει και η εξεταστική του Σεπτεμβρίου, εξαιτίας αυτών, τότε οι συνέπειες που θα έχουν οι καταλήψεις στους φοιτητές, μάλλον θα είναι τραγικές
Οι βαθμοί των φοιτητών των μικρότερων ετών, που εξετάζονται αυτήν την περίοδο, στέλνονται από τα μέλη ΔΕΠ στη Γραμματεία. Κρατούνται εκεί και θα ανακοινωθούν επίσημα μαζί με τους βαθμούς της επιπλέον εξεταστικής, που θα πραγματοποιηθεί το Σεπτέμβριο, πριν από την κανονική του Σεπτεμβρίου. Τώρα, ίσως θα μπορούσατε να τους μάθετε πιο πρόσφατα με το να πάτε στη γραμματεία στην Πεσματζόγλου και να ρωτήσετε εκεί.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (24/7/2006): Ενώ τόσοι «πολλοί» φώναζαν για καταλήψεις, κανείς δεν ενδιαφέρθηκε για να διασωθεί η εξεταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου. Δε μας παραχωρείται η επιπλέον εβδομάδα για να γίνει η εξεταστική υπό κάπως φυσιολογικές συνθήκες. Οι καταληψίες (ΠΑΣΠ, ΠΚΣ, ΕΑΑΚ κλπ) έχουν πάει όλοι διακοπές. Είναι εξαφανισμένοι από τη Σχολή. Εξάλλου το παρατηρούν αυτό και οι φοιτητές που συνεχίζουν και δίνουν εξετάσεις. ΤΕΛΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ: «ΕΜΒΟΛΙΜΗ» : 28/8 – 8/9 και «ΚΑΝΟΝΙΚΗ» : 11/9 – 6/10. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας προφανώς θα ανακοινωθεί και το πρόγραμμα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ (21/7/2006): Ενώ ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα πάρουμε παράταση μία εβδομάδα ακόμη για τις εξετάσεις, η Νομική αποφάσισε να τελειώσει εξεταστική στις 6/10 και να ξεκινήσει μαθήματα στις 9/10 με αποτέλεσμα να μη μπορούμε, αν τελικά ισχύσει αυτό, να κάνουμε εξετάσεις την περίοδο 9/10 – 13/10. Αναμένουμε, λοιπόν, τις εξελίξεις και πιστεύουμε ότι μέχρι τα τέλη του μήνα θα ανακοινωθούν εν τέλει τα προγράμματα των δύο εξεταστικών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (12/7/2006)

Δείτε παρακάτω την επίσημη απόφαση της Συγκλήτου. Ουσιαστικά ορίζει τη διενέργεια δύο εξεταστικών περιόδων από 28/8 έως 6/10, με πρώτη να διεξάγεται η «χαμένη» εξεταστική του Ιουνίου.

Κι ερωτάμε: πώς θα γίνουν 2 εξεταστικές σε διάστημα 6 εβδομάδων, όταν η εξεταστική του Ιουνίου απαιτεί 4 εβδομάδες και η εξεταστική του Σεπτεμβρίου σχεδόν 5 εβδομάδες με τόσα πολλά μαθήματα που υπάρχουν στο Οικονομικό.

Πιστεύουμε ότι βασικός στόχος είναι να διατηρηθεί ακέραια η κανονική εξεταστική του Σεπτεμβρίου, ώστε να μη «χαλάσει» άλλη μία εξεταστική περίοδος, ώστε να μην είναι τόσο τραγικές οι συνέπειες των καταλήψεων. Διότι οι 10 – 12 εργάσιμες που δίνονται για να γίνει η χαμένη εξεταστική είναι απίστευτα λίγες για κάθε λογικό άνθρωπο. (65 μαθήματα σε 10 – 12 ημέρες = 6 μαθήματα την ημέρα).

Απαιτούμε το διάστημα 28/8 – 6/10 να παραταθεί για τουλάχιστον 1 εβδομάδα (28/8 – 13/10) ώστε να γίνει ομαλά τουλάχιστον η κανονική εξεταστική του Σεπτεμβρίου.

 

ΔΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – η δύναμη του φοιτητή

 

ΤΕΤΑΡΤΗ, 12/7: Κοινοποιήθηκε από τη Γραμματεία η παρακάτω απόφαση της Συγκλήτου. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΕΥΡΥΝΘΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ, ώστε να υπάρχει χρονική διάρκεια ανάμεσα στην εξέταση των υποχρεωτικών μαθημάτων κορμού, καθώς στην εμβόλιμη εξεταστική τα μαθήματα έτσι κι αλλιώς είναι πιεσμένα.

 

ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ: ΤΕΛΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ: 28/8 – 6/10

ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ 28/8 – 13/10

 

Παρασκευή, 7/7: Ανακαλύψαμε ένα χαρτί που απέστειλε η Σύγκλητος στα Τμήματα, χωρίς κανείς να μας ενημερώσει επίσημα. Δείτε στη συνέχεια την απόφαση της Συγκλήτου που αφορά τη διεξαγωγή της εμβόλιμης εξεταστικής περιόδου. Φανταζόμαστε σύντομα θα υπάρξει και η σχετική απόφαση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Είμαστε εν αναμονή των εξελίξεων. Αν δώσετε προσοχή, θα δείτε ότι λέει:

 

«Η Πανεπιστημιακή Σύγκλητος, μετά από διεξοδική συζήτηση, στην οποία έλαβαν μέρος και εκπρόσωποι φοιτητών(βλ. καταληψίες, ήμασταν κι εμείς εκεί, αλλά δε μας αφήσαν να μιλήσουμε) αποφάσισε ομόφωνα τη μετάθεση της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2006 και τη διεξαγωγή της πριν από την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου με χρόνο έναρξης τη Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2006 και λήξη και των δύο εξεταστικών την Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2006 για τα Τμήματα και τους φοιτητές που δεν θα ισχύσει η αμέσως προηγούμενη παράγραφος». (βλ. υπάρχουν αρκετά Τμήματα που κάνουν τώρα υποχρεωτική εξεταστική για όλους τους φοιτητές).

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Έκδοση Πάσο 2006-2007

Posted on

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με τη διανομή των φοιτητικών εισιτηρίων (πάσο) για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος

 • Η διανομή των πάσο γίνεται υπό απαράδεκτες συνθήκες για τους φοιτητές, με ευθύνη της Διεύθυνσης Σχολών του Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Παραχωρείται καθημερινά πολύ μικρός αριθμός πάσο με αποτέλεσμα ελάχιστοι φοιτητές να προλαβαίνουν να προμηθευτούν

Απαιτούμε:

 • Να παραταθεί η περίοδος διανομής των πάσο

 • Να λυθεί το πρόβλημα με τον αριθμό των πάσο που προμηθεύεται η Γραμματεία κάθε μέρα, ώστε να σταματήσει η ταλαιπωρία των φοιτητών
 • Να δίδεται πάσο σε όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος είτε είναι από Πανελλαδικές εξετάσεις είτε από κατατάξεις
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Διάφορες Προτάσεις

Posted on

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Την Πέμπτη, 05/10/2006 θα πραγματοποιηθούν κανονικά οι εξετάσεις. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα απεργίας.

Την Τρίτη, 10/10/2006, ύστερα από πρόταση της ΔΑΠ στη Γ.Σ. 4/10/2006, θα ξεκινήσουν τα μαθήματα του νέου εξαμήνου.

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι vs ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Σχετικά με ένα θέμα που δημιουργήθηκε χωρίς να υπάρχει από κάποιους που προφανώς δε γνωρίζουν καν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος.


Λέγεται ότι συμπίπτουν τα μαθήματα της Δημόσιας Οικονομικής και της Μικροοικονομικής Ι και ότι ένας φοιτητής δε μπορεί να τα παρακολουθήσει, αν το επιθυμεί.

Κατ’ αρχήν, για να μαθαίνουν κάποιοι, η Μικροοικονομική Ι συστήνεται για το Γ΄ εξάμηνο, ενώ η Δημόσια Οικονομική για το Δ΄ εξάμηνο. Δείτε και τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος.

Επιπλέον, ο καθηγητής της Δημόσιας Οικονομικής επανειλημμένως έχει τονίσει ότι «πριν πάρετε το μάθημά μου, να έχετε περάσει Μικροοικονομική Ι και Μακροοικονομική Ι».

Τέλος, να σας θυμίσουμε ότι ύστερα από πρόταση της ΔΑΠ, από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 και κάθε Β΄ εξάμηνο η Δημόσια Οικονομική θα διδάσκεται σε δύο τμήματα. Το δεύτερο τμήμα θα το κάνει διαφορετικός καθηγητής από τον κ. Δαλαμάγκα, ώστε να περιοριστεί το πρόβλημα των μαζικών κοψιμάτων από τον εν λόγω καθηγητή.

Για περισσότερες πληροφορίες, είμαστε στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου. Κλείνοντας, ευχόμαστε όσοι κάνουν προτάσεις, αφενός να μελετούν προσεκτικά το τι προτείνουν και το πρόγραμμα σπουδών του Οικονομικού, αφετέρου να μην προτείνουν για τα μάτια του κόσμου, αλλά να έχουν ως γνώμονα το συμφέρον των φοιτητών.

Βέβαια για να συμβούν αυτά τα δύο, θα πρέπει να είναι παρόντες συνεχώς στη σχολή και να αφουγκράζονται τα προβλήματα που δημιουργούνται και όχι να εμφανίζονται ως κομήτες, κάθε φορά που οσφρίζονται εκλογικές διαδικασίες.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Εξέταση του μαθήματος «Αγορές Χρήματος Κεφαλαίου Ι»

Posted on

Έγινε και αυτό!

Δεν έφτανε ο φόρτος που φέρουν οι φοιτητές λόγω των απαράδεκτων συνθηκών διεξαγωγής των εξετάσεων. Δεν έφταναν όλα τα προβλήματα που ταλαιπωρούν τους φοιτητές και τα οποία προκλήθηκαν από τις καταλήψεις του καλοκαιριού. Δεν έφτανε η αναβολή των εξετάσεων του μαθήματος «Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία».

Την Τετάρτη, 27/09/2006, δεν πραγματοποιήθηκαν οι εξετάσεις του μαθήματος «Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ι». Πάνω από 500 φοιτητές προσήλθαν κανονικά στην ώρα τους στο νέο κτήριο της Νομικής, αλλά οι εισηγητές των θεμάτων ήταν άφαντοι.


Ένα ακόμη γεγονός που αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι φοιτητές από ορισμένα μέλη Δ.Ε.Π.. Κι όταν αναφέρουμε τα ζητήματα που προκύπτουν, κι όταν τονίζουμε τη λάθος συμπεριφορά των μελών Δ.Ε.Π. απέναντι στους φοιτητές (π.χ. Βαρουφάκης), βλέπουμε τους πάντες εναντίον μας! Βλέπουμε άλλες φοιτητικές παρατάξεις, αντί να προασπίζονται τα συμφέροντα των φοιτητών, να υπερασπίζονται τους αλλαζόνες καθηγητές – συνεργάτες και – κομματικά – συνοδοιπόρους τους! Βλέπουμε εκβιασμούς και προσπάθειες φίμωσής μας είτε μέσα στα όργανα του Τμήματος είτε στις εφημερίδες!

Πιστεύουμε ότι πλέον η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο! Πρέπει με κάποιο τρόπο να υπάρξει έλεγχος των μελών Δ.Ε.Π.. Είναι απαράδεκτο να πράττει έκαστος, όπως νομίζει, και να μην υπάρχει καμία κύρωση από πλευράς Πανεπιστημίου.

Επιτέλους κύριοι, ο στόχος του Πανεπιστημίου είναι να δημιουργηθούν νέοι επιστήμονες. Το επίκεντρο του Πανεπιστήμιου οφείλει να είναι οι φοιτητές του. Δώστε τους, λοιπόν, την απαραίτητη σημασία! Ασχοληθείτε λίγο και με εμάς! Αυτή είναι η δουλειά σας!

Προτείνουμε:

 1. Τη διεξαγωγή των εξετάσεων του μαθήματος «Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Ι» μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου. Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα, 09/10/2006 και ώρα 17.00 – 19.00 στο Νέο Κτήριο.
 2. Την έναρξη των μαθημάτων για τους φοιτητές όλων των ετών την Τρίτη, 10/10/2006.
 3. Την ενεργοποίηση του Πειθαρχικού Οργάνου των μελών Δ.Ε.Π. για να αποφευχθεί στο μέλλον οποιαδήποτε τέτοια κατάσταση ή σε παρόμοια περίπτωση να επιλαμβάνεται της υπόθεσης και να επιβάλλει κυρώσεις.

 

Με εκτίμηση,

Δ.Α.Π. – Ν.Δ.Φ.Κ. Οικονομικού