ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Πρόταση Παράτασης Ηλεκτρονικών Δηλώσεων

Posted on

Ο πρώτος χρόνος χρήσης της δράσης «Ηλεκτρονική Γραμματεία» ταλαιπώρησε αρκετούς καθώς προέκυψαν, και συνεχίζουν να προκύπτουν, μικρά προβλήματα! Για να προλάβουν όλοι οι φοιτητές του Οικονομικού να εγγραφούν και να δηλώσουν μαθήματα ζητήσαμε παράταση του κλειδώματος της μηχανογράφησης, μέχρι τη Κυριακή 12 Δεκεμβρίου και ώρα 24:00.