ΥΛΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διεθνής Οικονομική

Posted on

Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος αποτελείται από τα κεφάλαια 1-16 του Krugman Obstfeld καθώς και ότι άλλο συζητηθεί στις διαλέξεις του μαθήματος.

Ύλη 2018

 

 1. Η σπουδαιότητα των διεθνών συναλλαγών, το αντικείμενο της διεθνούς οικονομικής

(κεφ. 1, 2, Krugman, Obstfeld, Melitz, Διεθνής Οικονομική, εκδ. Κριτική, 2015 (Κ.Ο.Μ))

 1. Το συγκριτικό πλεονέκτημα του Ricardo: το υπόδειγμα, τα οφέλη από το διεθνές εμπόριο

(κεφ. 3 (Κ.Ο.Μ.))

 1. Ειδικοί παραγωγικοί συντελεστές και η διανομή του εισοδήματος

(κεφ. 4 (Κ.Ο.Μ))

 1. Η νεοκλασική προσέγγιση: το θεώρημα των Hecksher- Ohlin, επιπτώσεις στην εσωτερική οικονομία

(κεφ. 5, 6 (Κ.Ο.Μ))

 1. Εξωτερικές-εσωτερικές οικονομίες κλίμακος, ο ρόλος του ατελούς ανταγωνισμού στο διεθνές εμπόριο

(κεφ. 7, 8 (Κ.Ο.Μ))

 1. Κρατική παρέμβαση και διεθνές εμπόριο: δασμοί, ποσοστώσεις και άλλες μορφές παρέμβασης, η πολιτική οικονομία του διεθνούς εμπορίου

(κεφ. 9, 10 (Κ.Ο.Μ.))

 1. Το ισοζύγιο πληρωμών και οι εθνικοί λογαριασμοί, η λογιστική του ισοζυγίου πληρωμών, οι επί μέρους λογαριασμοί του ισοζυγίου πληρωμών

(κεφ. 13 (Κ.Ο.Μ))

 1. Οι αγορές συναλλάγματος και η συναλλαγματική ισοτιμία, η ζήτηση ξένου συναλλάγματος, η ισορροπία στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος, τα επιτόκια, οι προσδοκίες και η ισορροπία (κεφ. 14 (Κ.Ο.Μ.))
ΥΛΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Βιομηχανική Οικονομική Ι

Posted on

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ I 

Κωδικός: ECO311

Εξάμηνο: Α

Διδάσκων: Ν.Χαριτάκης

Σκοπός – Περιεχόμενο
Το μάθημα αποσκοπεί στην κατανόηση και εξοικείωση των φοιτητών με τον τρόπο λειτουργίας των ατελώς ανταγωνιστικών αγορών καθώς και με την αντιμετώπιση των προβλημάτων, δια μέσου ενεργειών της κρατικής πολιτικής (δηλ. αντιμονοπωλιακής πολιτικής-πολιτικής ανταγωνισμού, ρυθμιστικών παρεμβάσεων), που ανακύπτουν από αυτήν τη λειτουργία.
Η Βιομηχανική Οικονομική ασχολείται με τη μελέτη αγορών όπου δεν υπάρχει τέλειος ανταγωνισμός και οι επιχειρήσεις διαθέτουν δύναμη αγοράς. Τα εξειδικευμένα θεωρητικά μοντέλα συνοδεύονται από εμπειρικές μεθόδους που απευθύνονται σε  βασικά και σύγχρονα θέματα της Βιομηχανικής Οικονομικής.
Διδακτικά Βοηθήματα
 • Luis Cabral (LC): Βιομηχανική Οργάνωση Εκδόσεις Κριτική 2003
 • Oz Shy (OS): Industrial Organization: Theory and Applications MIT press 1995 (OZ)
 • Jean Tirole (JT): The theory of industrial Organization MIT press 1988 (JT)
 • Σημειώσεις Καθηγητή

  

.

Ύλη 2013 – 2014

Η βαθμολόγηση των φοιτητών θα γίνει με την εξής διαδικασία. Ο κάθε ένας φοιτητής επιλέγει ένα θέμα από τις 10 παραδόσεις (η εισαγωγή δεν περιλαμβάνεται, δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των φοιτητών που θα διαλέξουν μία συγκεκριμένη διάλεξη). Η επιλογή ανακοινώνεται σε όλους τους φοιτητές για να προετοιμάσουν ερωτήσεις. Ο φοιτητής εξετάζεται προφορικά και απαντά σε 5 ερωτήσεις που του θέτουν (3}  ο επιβλέπων καθηγητής και (2) οι συμφοιτητές του. Η βαθμολόγηση μυστική από όλους τους μη εξεταζόμενους για τον εξεταζόμενο, δίδεται στο επιβλέποντα άμεσα και ο βαθμός του εξεταζόμενου είναι ο μέσος όρος αυτών. Ο επιβλέπων δεν βαθμολογεί. 

 1. Εισαγωγή – Επανάληψη (LC 2,OZ 3,4) προαιρετικά (JT  εισαγωγή)
 2.  Θεωρίες της Επιχείρησης
 3. Μονοπωλιακή Τιμολόγηση σε περισσότερες από μία αγορές και διάρκεια ( LC 5, ΟΖ 5 υποχρεωτικά JT 1)
 4. Διάκριση Τιμών (LC 10 OZ 13,14.)
 5.  Στατικός Ανταγωνισμός & Υποδείγματα Διαφοροποίησης (LC 7,12  και αναφορές στην θεωρία ολιγοπωλίου στα τυπικά εγχειρίδια της Μικροοικονομικής θεωρίας. Επίσης   OZ 6,7).
 6. Διασπορά Τιμών & «Ψάχνοντας για την Χαμηλότερη Τιμή» Σημειώσεις παραδόσεων και OZ 16
 7. Δυναμικός Ανταγωνισμός  LC 14,  ΟΖ 9,10,12). Προαιρετικά JT 7
 8. Είσοδος & Έξοδος και Περίθαλψη στην Αγορά (ΠροαιρετικάSutton J. “Sunk costs and Market structure” MIT press 1991 κεφ. 1,2)
 9. Στρατηγική Διαχείριση των Επενδύσεων  LC 15 και υποχρεωτικά JT 7
 10. Κάθετες και Οριζόντιες Επιχειρηματικές Σχέσεις LC 11
 11. Πλειοδοσίες και μέθοδοι τιμολόγησης εκτός της διάκρισης Σημειώσεις  καιKlemperer P “Auction theory: A guide to the literature” Journal of Economic perspectives 1999 σελ. 227-286
 12. Συμπληρωματικότητα – Διάχυση – Δίκτυα και Αγορές δύο μερών  LC 17
 13. Διάχυση της Τεχνολογίας & Πνευματικά Δικαιώματα LC 16

Ύλη 2012 – 2013

Οι σημειώσεις του μαθήματος.Απο το βιβλίο στην ύλη είναι τα Κεφάλαια 1,2,3,5,6,7,9

Θεματικές Ενότητες:

Εισαγωγή

Βασική μικροοικονομική

Η επιχείρηση

Μονοπώλιο και ρύθμιση

Τέλειος (και σχεδόν τέλειος) ανταγωνισμός

Ανταγωνισμός ολιγοπωλίου

Διάρθρωση αγοράς και δύναμη αγοράς.