ΥΛΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Λογιστική ΙΙ

Posted on

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

Κωδικός: ACC201 

Εξάμηνο: B

Διδάσκοντες:

Νικόλαος Ηρειώτης – Δημήτριος Μπάλιος – Ιωάννης Ντόκας – Κανέλλος Τούντας – Άννα Δονάτου – Ευάγγελος Πούτος

Σκοπός:

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να κατανοήσει ο φοιτητής τα πλέον πολυσύχναστα εργαλεία και τις σημαντικότερες εξειδικευμένες μεθόδους, οι οποίες χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή της χρηματοοικονομικής (Γενικής) λογιστικής στις οικονομικές μονάδες, να γνωρίσει το περιεχόμενο του Κώδικα Βιβλίων και στοιχείων, να εμβαθύνει στην Λογιστική Τυποποίηση που εφαρμόζεται στην Ελλάδα (Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο), καθώς και αρχικές γνώσεις πάνω στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (όπως αυτά μετονομάζονται σε Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Διδακτικά βοηθήματα 

1) Δημήτρη Γκίκα, «Χρηματοοικονομική Λογιστική», εκδ. Γ. Μπένου, Αθήνα 2008.

2) Δ. Χέβα, Α. Μπάλλα «Χρηματοοικονομική Λογιστική», εκδ. Γ. Μπένου, Αθήνα 2008.

3) Χρίστου Βλάχου, «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τόμος Α’ & Β’, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2009.

4) Σημειώσεις διδάσκοντος «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» και «Ανάλυση και Ερμηνεία Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου».

Υλη 2013-2014

Ενδεικτική λυμένη άσκηση θα βρείτε εδώ>>

Στη ύλη περιλαμβάνονται οι διαλέξεις και οι ασκήσεις που είναι ανεβασμένες στην η-ταξη του μαθήματος(βλ σύνδεσμο παραπάνω)

ΥΛΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Εφαρμοσμένη Οικονομετρία

Posted on

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ

Κωδικός: QNT301

Εξάμηνο: Β

Διδάσκοντες: Δ. Μόσχος & B.Δαλλα

Βιβλιογραφία:

Γ. Κ. Χρήστου, «Εισαγωγή στην Οικονομετρία-Ενιαίο», Εκδόσεις Gutenberg, 2011.

Σκοπός:

Το μάθημα επικεντρώνεται στη χρήση οικονομετρικών μεθόδων, για την εμπειρική ανάλυση συγκεκριμένων οικονομικών προβλημάτων και φαινομένων. Η εμπειρική διερεύνηση του προβλήματος περιλαμβάνει την επιλογή στοιχείων, την εξειδίκευση του οικονομετρικού υποδείγματος, την επιλογή της κατάλληλης τεχνικής και τη χρήση προγραμμάτων Η/Υ για την εφαρμογή των μεθόδων εκτίμησης. Δίνεται έμφαση στη εκτίμηση δυναμικών οικονομετρικών σχέσεων.

 1. Δυναμικά οικονομετρικά υποδείγματα
 2. Μη στάσιμες σειρές και έλεγχοι μη στασιμότητας
 3. Συνολοκλήρωση: Έλεγχοι συνολοκλήρωσης και εκτίμηση
 4. Υπόδειγμα διόρθωσης σφαλμάτων
 5. Διανυσματικά αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα
 6. Εκτίμηση δυναμικών υποδειγμάτων και αξιολόγησή τους με έμφασή σε υποδείγματα:
 • κατανάλωσης
 • ζήτηση χρήματος
 • διαμόρφωσης τιμών
 • ισοδυναμίας αγοραστικής δύναμης
 • διεθνών αλληλεπιδράσεων
ΥΛΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οικονομική Ανάλυση του Χρήματος και της Πίστης

Posted on

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ(ΧΡΗΜΑ-ΠΙΣΤΗ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ)

Κωδικός: FIN301 

Εξάμηνο: Α

Διδάσκων: Π. Αλεξάκης

Bιβλίο

Εισαγωγή στη Νομισματική Θεωρία του Παπαδάκη τόμος Α

Σκοπός

Η εισαγωγή των φοιτητών στη σημασία και στο ρόλο του χρήματος στην οικονομία, μέσα από την παρουσίαση της θεωρίας του χρήματος, της πιστωτικής λειτουργίας, του ρόλου των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και της νομισματικής πολιτικής

‘Υλη 2015-2016

Η ύλη είναι οι διαφάνειες που βρίσκονται στο e-class.

ΥΛΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Συγκρότηση Κοινωνικών Επιστημών

Posted on

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κωδικός: SOC301

Εξάμηνο: A

Διδάσκων: Α.Κακριδής

Το μάθημα προσφέρει μια εισαγωγή στην πολιτική (και κοινωνική) φιλοσοφία, δίνοντας έμφαση στην επαφή των φοιτητών με τα πρωτότυπα κείμενα διαφορετικών στοχαστών, και τον προβληματισμό πάνω σε θεμελιώδη ζητήματα που απασχολούν τις κοινωνικές επιστήμες. Μερικά από τα βασικά ζητήματα που εξετάζονται είναι: ο ρόλος του κράτους, θεωρίες κοινωνικού συμβολαίου και η κριτική τους, ο φιλελευθερισμός και η κριτική του, ωφελιμισμός, η δημοκρατία και τα προβλήματά της, τα ατομικά δικαιώματα και οι ελευθερίες, και η δικαιοσύνη. Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση της εξέλιξης της σύγχρονης δυτικής πολιτικής φιλοσοφίας, μέσω συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων και συγγραφέων

Διδακτικά Βοηθήματα 

Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ. 2000. Νεότερη Πολιτική Θεωρία, Αθήνα: Aντ. Σάκκουλας.

Ύλη 2013-2014

Κατεβάστε το αρχείο του καθηγητή εδώ.Για τις απαντήσεις στις ερωτήσεις του καθηγητή επικοινωνίστε μαζί μας μέσω εμαιλ

Διευκρινίσεις :  ύλη του μαθήματος προσδιορίζεται από τις ερωτήσεις που δίνονταν στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας και βρίσκονται στο αρχείο «Οδηγός Διαλέξεων – Βιβλιογραφία». Σπεύδω ωστόσο να προσθέσω ότι από την τελευταία θεματική ενότητα (VIII. Hδημοκρατία και τα προβλήματά της), οι ερωτήσεις 5-6 δε θα εξεταστούν, εφόσον τα αντίστοιχα κείμενα δε συζητήθηκαν στην αίθουσα. Ωστόσο, οι ερωτήσεις 3 και 4, που προϋποθέτουν την ανάγνωση του κειμένου του Amartya Sen, θεωρούνται μέρος της ύλης.τα θέματα θα περιλαμβάνουν ερωτήσεις βαθμολογικής αξίας τουλάχιστον 20 μονάδων, εκ των οποίων θα πρέπει να διαλέξετε τρεις. Συνεπώς, σας δίνεται η ελευθερία της επιλογής θεματικών ενοτήτων που προτιμάτε / κατανοείτε καλύτερα

ΥΛΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ιστορία Οικονομικών Θεωριών

Posted on

ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ

Κωδικός: ECO313

Εξάμηνο Β

Διδάσκοντες: Νίκος Θεοχαράκης

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στην ιστορία της οικονομικής σκέψης. Ο διδακτικός του στόχος είναι να κατανοήσει η φοιτήτρια ή ο φοιτητής τον τρόπο γένεσης και ανάπτυξης της οικονομικής θεωρίας. Η προσέγγιση του μαθήματος είναι ιστορική και αναλυτική. Η εξέλιξη της οικονομικής σκέψης παρουσιάζεται ως μια διαδοχική σειρά μεταβολών στην αντίληψη και την θεώρηση της φύσης της κοινωνικοοικονομικής διαδικασίας

Συγγράμματα

Α. Ernesto Screpanti & Stefano Zamagni, Η ιστορία της οικονομικής σκέψης, Αθήνα: τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανος, 2004

Β. Roger E. Backhouse, Η εξέλιξη της οικονομικής σκέψης, Αθήνα: Κριτική, 2009

Ύλη 2012-2013

 • Η εξεταστέα ύλη είναι ότι διδάχθηκε στις παραδόσεις. Άρα δεν περιμένω να διαβάσετε ολόκληρο το εγχειρίδιο – όποιο και αν επιλέξατε.  Δεν περιμένω επίσης να αποστηθίσετε πρόσωπα και πράγματα που θα ξεχάσετε λίγες μέρες μετά την εξέταση. Περιμένω όμως να γνωρίζετε τα βασικά έργα της οικονομικής επιστήμης, ποιός τα έγραψε και πότε [έστω και προσεγγιστικά] και σε ποια σχολη σκέψης ανήκει.
 • Εξεταζω θεματικές ενότητες και οχι κεφαλαια από βιβλία.  Πρέπει να είσαστε σε θέση να απαντήσετε γενικά ερωτήματα όπως τα βασικά χαρακτηριστικά συγκεκριμένων σχολών σκέψης και συγκεκριμένα: μερκαντιλισμό, φυσιοκρατία, κλασική πολιτική οικονομία, νεοκλασική οικονομική θεωρία και να μπορείτε να σχολιάσετε τις διαφορές τους σε επιμέρους ζητήματα.΄ Παράδειγμα: Βασικές διαφορές μεταξύ κλασικής πολιτικής οικονομίας και νεοκλασικής οικονομικής θεωρίας, διαφορά μεταξύ μερκαντιλισμού και φυσιοκρατίας, κλπ.
 • Θα πρέπει επίσης να μπορείτε να απαντήσετε ειδικά θέματα για τους εξής οικονομολόγους, Αριστοτέλη, Quesnay, Smith, Malthus, Ricardo, Marx, Jevons, Menger, Walras, Marshall, Edgeworth, Pareto, Schumpeter & Keynes.
 • Οι σχολές που θα εξεταστούν είναι αρχαία ελληνική σκέψη, σχολαστικισμός, μερκαντιλισμός, φυσιοκρατία, κλασική πολιτική οικονομία [Smith, Malthus, Ricardo], μαρξισμός, οριακή επανάσταση [Jevons, Menger, Walras] και νεοκλασική θεωρία [Pareto, Marshall, Edgeworth], Keynes & Schumpeter.
 • Θα πρέπει επίσης να μπορείτε να εξηγήσετε βασικές έννοιες, π.χ., εργασιακή θεωρία της αξίας, υποκειμενική θεωρία της αξίας, καταμερισμός της εργασίας, συγκριτικό πλεονέκτημα, διαφορική γαιοπρόσοδος, εκμετάλλευση, γενική ισορροπία, μακροοικονομική ισορροπία εκτός πλήρους απασχόλησης, Tableau economique, και να τις αποδώσετε σε κάποιον οικονομολόγο ή φιλόσοφο.  Μην ξεχνάτε ότι έχετε διδαχθεί πολιτική οικονομία και αυτές τις έννοιες πρέπει να τις γνωρίζετε ανεξάρτητα από το μάθημα.