Εθελοντικές δράσεις

Συλλογή τροφίμων και παράδοση στην Humanity Greece
Δεκέμβριος 2023
Συμμετοχή σε εθελοντική αιμοδοσία
Συλλογή και παράδοση τροφίμων στον Δήμο Αθηναίων
Previous
Next