δρασεις

παρακάτω παρουσιάζονται οι αναρτημένες δράσεις

Οι ιδέες σας, πράξη.

Στις φοιτητικές εκλογές του 2022, οι πλειοψηφία των φοιτητών έκρινε ότι εκπρόσωπος της στο Δ.Σ των φοιτητών πρέπει να είναι η ΔΑΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, έχοντας πάντα σκοπό την

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ »